A Zsinat 2015 februárjában Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére kihirdetett felhívására, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeti tagjai egy éven belül 100.933 € pénzadományt gyűjtöttek össze. Az SzRKE Diakóniai Központja, akit a Zsinat a gyűjtés megszervezésével és lebonyolításával megbízott, kárpátaljai testvéreink több programját és kérelmét is támogatta. 2016 február 7-9. között a segély egy újabb részét…

Az idei Szeretethíd programra máris több mint 6500 önkéntes jelentkezett! Tőlünk elsőként Perbenyikről regisztrált egy jó kis csapat! Rajtuk kívül már Vaján, Nagyölved, Nagysalló, Sáró, Oroszka, Hontfüzesgyarmat, Fegyvernek, Királyhelmec, Zsarnó, Torna, Rimaszécs, Runya, Csicsó, Kolozsnéma, Hanva, Lénártfalva, Csíz, Runya, Tornalja-Királyi és Rév-Komárom, Imreg, Szürnyeg, Martos és Örös is képviselteti magát! Mi nagy lelkesedéssel készülünk! MINDENKI SZÁMÍT,…

2015. július 10-én Eszenyben került sor a második támogatási részlet átadására abból az adománygyűjtésből, melyet Egyházunk Zsinata hirdetett meg kárpátaljai testvéreinknek részére a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A Felvidéket Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Ibos Henrieta, a Diakóniai Központ igazgatónője, Nagy Ákos Róbert és Krausz Viktor esperesek képviselték ezen a munkatalálkozón. A korábbi tárgyalások…

Kövessen minket: