A Zsinat 2015 februárjában Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére kihirdetett felhívására, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeti tagjai egy éven belül 100.933 € pénzadományt gyűjtöttek össze. Az SzRKE Diakóniai Központja, akit a Zsinat a gyűjtés megszervezésével és lebonyolításával megbízott, kárpátaljai testvéreink több programját és kérelmét is támogatta. 2016 február 7-9. között a segély egy újabb részét…

  “Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!” Zsolt 138,8   Széles Jaroslav beszámolója az összegyházi adománygyűjtés felhasználásáról Kárpátalján   A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015. február 28-án összegyházi gyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő református testvérek megsegítésére, a következőképpen határozott: „Egyházunk – lehetőségeihez mérten – testvéri segítséget kíván nyújtani a…

Református egyházunk tagjai meghallották a segélykérést, és az elmúlt hónapokban pénzadományt gyűjtöttek össze a Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére. A lehetőségeket és szükségeket egyeztetve a támogatást több részletben juttatjuk el Kárpátaljára. A korábban átadott adományokból élelmiszercsomagokat osztottak, nyári gyermektáborok étkezését és  ingyenkonyhák működését biztosítják, 2015. augusztus 11-én pedig a tűzifaprogramra jutott el az érintettekhez. Ezen a napon Dercenben, a beregi egyházmegye esperesi hivatalában találkoztunk…

2015. július 10-én Eszenyben került sor a második támogatási részlet átadására abból az adománygyűjtésből, melyet Egyházunk Zsinata hirdetett meg kárpátaljai testvéreinknek részére a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A Felvidéket Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Ibos Henrieta, a Diakóniai Központ igazgatónője, Nagy Ákos Róbert és Krausz Viktor esperesek képviselték ezen a munkatalálkozón. A korábbi tárgyalások…

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Elnöksége nevében ezúton szeretném kifejezni hálás köszönetemet Önnek és mindazoknak a támogatóknak, akik hozzájárultak a múlt napokban történő segítségnyújtáshoz a Kárpátaljai Református Egyház rászorulóinak. Különös örömmel és Isten iránti hálával tartozunk ezért református testvéreinknek, hogy fáradtságot nem ismerve indultak el és mutatták ki együttérzésüket a kárpátaljai magyarságnak. Hálásak vagyunk mindazért a…

Hálás szívvel mondhatunk köszönetet elsősorban Istennek és minden adakozónak, gyülekezetnek és személynek, mert a mai napig 62 050 € gyűlt össze az egyházunkban meghirdetett kárpátaljai segítségnyújtásra és még folyamatosan jönnek a számlára a pénzadományok.  Ez a példaértékű összefogás nagy örömmel és egyben alázattal tölt el, hisz tudjuk, hogy sokan nem kis áldozatot hoznak azért, hogy ilyen módon is segíthessenek. A ránk bízott adományokkal Urunktól…

A holland Shirchadasj & Band gospelkórus már 30 éve jár rendszeresen Magyarországra, néhány év kihagyás után ismét ellátogat hozzánk új produkciójával, melynek címe „Hazahoztál“. Idén először a Magyarországi és erdélyi koncertek mellett Felvidékre és Kárpátaljára is ellátogat az együttes. 2015 május 2. és 10. között a következő helyszíneken adnak koncertet: Május 2, szombat: Marcelháza (SK) május…

Kedden, 2015. március 24-én, megérkezett Kárpátaljára az első szállítmány abból az adománygyűjtésből, melyet Egyházunk Zsinata hirdetett meg a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A pénzadományokból 400 élelmiszercsomagot lehetett megvásárolni Ukrajna területén. Ez a humanitárius segélyakció a kárpátaljai Beregszászi Református Egyházközség diakóniájának képviselőivel együttműködve jött létre, akik tevékenyen részt vállaltak az előkészítésében és segítettek a végrehajtásában is….

                    Köszönjük Úr Jézus, hogy mindig velünk vagy, köszönjük hogy ilyen nehéz időben is kaptunk ajándékokat. Te tartsd meg Uram azokat az embereket akik gondoltak ránk, hogy nekik is legyen ,,olajuk és lisztjük bőven. Segíts meg Uram hogy ne legyen háború az országunkban, hogy az apukáknak…

A meghirdetett kárpátaljai gyűjtésből most kedden kerül sor az első átadásra. Kérünk mindenkit, hordozzuk imáinkban az utat és testvéreinket Kárpátalján! Jóságos, kegyelmes és szerető Istenünk a Jézus Krisztusban! Ha megdobban a szívünk, ha imára nyílik az ajkunk, ha tettre kész a kezünk, ha elindulnak a lábaink, hisszük és valljuk, hogy mindez a Te akaratodból van. Köszönjük Urunk,…

Page 1 of 31 2 3
Kövessen minket: