Výtvarná súťaž s názvom “Láska nie je ľahostajná” oslovila najmladšiu generáciu, aby upriamila pozornosť na radosť z pomoci iným a na silu súdržnosti! Veľmi nás teší, že sa do projektu toľkí zapojili, došlo nám až 165 kresieb z celého Slovenska. Na týchto dielkach deti zobrazili, ako si môžeme navzájom pomáhať, aby bol život ľahší, oči žiarivejšie……

Kövessen minket: