Szolgálni öröm” Diakóniai Programterv Pályázat

Felhívás

 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja együttműködésben a Selye János Egyetem Református Teológiai Karával és a Calvin János Teológiai Akadémiával „Szolgálni öröm” Diakóniai Programterv Pályázatot hirdet az érdeklődők részére.

 

A pályázat leírása és célja:

Az Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja (DK), a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának és a Calvin János Teológiai Akadémia együttműködését erősítendő a DK lehetőséget szeretne adni a Kar hallgatóinak, gyülekezeti tagoknak és az érdeklődő testvéreknek, hogy megosszák és kipróbálják a szereretszolgálattal és szociális gondoskodással kapcsolatos ötleteiket egy pályázat keretében. A pályázat során a pályázók egy diakóniai program tervezetét nyújtják be a bírálóbizottság elé, akinek tagjai a megadott szempontok szerint pontozzák a pályázatokat. A legmagasabb pontszámot elért pályázó jutalomban részesül, és a DK minden segítséget és támogatás megad a számára, hogy megvalósítsa a saját programját. A pályázat célja, hogy önálló gondolkodásra és diakóniai látás kifejlesztésére motiváljon. Ugyanakkor fontos szempont, hogy a pályázat valós problémával foglalkozzon, és annak legalább egy részére megoldási javaslatot kínáljon.

 

A pályázás feltételei:

1, Lelkészi ajánlás azon gyülekezet lelkészétől, ahol a pályázó az általa kitalált programot megvalósíthatónak tartja.

2, Pályázni csak önálló ötlettel lehet. A pályázó a jelentkezéssel vállalja, hogy aktívan részt vesz a program megvalósításában, és bármikor, amikor ennek érdekében szükséges a DK rendelkezésére áll.

3, Sikeres pályázat esetén program megvalósítása a 2019. évben történik.

4, A pályázás anonim módon, jelige alapján zajlik, melyet az eredményhirdetés során oldunk fel.

 

Az elbírálás kritériumai:

Megvalósíthatóság

Igény vagy szükséglet fontossága

Eredetiség

A program várható hatása

Bevonható önkéntesek száma

Költséghatékonyság

Gyülekezeti kötődés

 

A pályázatot a Diakóniai Központ és az Selye János Egyetem Református Teológiai Karának több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársai bírálják el.

 

A pályázat beküldése és határideje

A pályázat beküldési határideje: 2018. december 10.

A pályázati adatlap és a lelkészi ajánlás formanyomtatványa letölthető a DK honlapjáról:

www.refdiakonia.sk

 

 

A kitöltött pályázati adatlapot és lelkészi ajánlást küldje el a diakonia.kozpont@gmail.com emailcímre ÉS postai úton az alábbi címre:

Teologický inštitút J. Calvina

Calvin János Teológiai Akadémia

Jókaiho 36.

P.O. BOX 37

945 01 Komárno

 

A borítékra illetve az email tárgy rovatába írja be: „Diakóniai Programterv Pályázat”

 

Eredményhirdetés és díjazás

 

A pályázat eredményhirdetése: 2019. január 14.

 

A sikeres pályázó jutalma, hogy megvalósíthatja az általa kigondolt programtervet, amelyhez a Diakóniai Központ a lehetőségei szerint minden rendelkezésére álló eszközt biztosít, valamint igyekszik segíteni az anyagi feltételek megteremtésében. A pályázó Diakóniai Igazolványt kap a Diakóniai Központtól, mellyel a Központ a továbbiakban a „saját önkéntesének” ismeri el. A pályázó a sikeres megvalósítás után is a program „gazdája” marad.

A pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges adatlap az alábbi linken tölthető le:

Diakóniai Programterv Pályázat Felhívás

Diakóniai Programterv Pályázat Adatlap