This post is also available in: szláv

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja egyházunk intézménye, mely diakóniai szolgálatának támogatására jött létre. Az egyház diakóniájának elsődleges feladata a betegek és egészségükben károsultak ápolása és támogatása, segítségnyújtás az egyedül-, magányosan-, rossz szociális körülmények között élők és minden állapotú rászorultak részére,  amit pontosabban az SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as törvénye határoz meg.

2A Diakóniai Központ a szlovákiai református diakóniai szervezői, igazgatási, adminisztrációs és ellenőrző szerve. Hatásköre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniai szolgálatának végzése, szervezése, terjesztése, vizsgálata  és módszertani kezelése.

Feladata továbbá, hogy feltérképezze és számontartsa a szükségleteket  és a diakóniai tevékenységet érintő lehetőségeket, valamint a tényleges szeretetszolgálati munkát, mégpedig egyetemes egyházi szinten.

Támogatás, elérhető források felkutatása, tanácsadás az egyház egyes szervezési egységeiben, szintén a DK munkakörébe tartozik.

Tervei között nem szerepel, hogy az adott törvényes kereteken belül közvetlenül is szociális szolgáltatásokat nyújtson, hanem igyekszik innovációt ösztönözve aktívan részt venni a fejlődésben, a szlovákiai református diakónia jövőképének kialakításában. Egyidejűleg országszerte lefedi és biztosítja a református szeretetszolgálat működését és képviseli azt az állami és nemzetközi fórumokon. Egyértelműen elsődleges célja a gyülekezeti diakónia fejlesztésének támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

A Diakóniai Központ már jelenleg is futtat néhány programot, tevékenységét a jövőben szeretné kiterjeszteni minden platformon és szinten.

 

Az Igazgatótanács által elfogadott 2015-2020 tervezete hét fő területet ölel fel:  

  • új koncepció kidolgozása
  • hatékonyabb hírközlés, célzott  információk közvetítése
  • a gyülekezeti diakónia támogatása és fejlesztése
  • a diakónusok gyakorlati képzése és felkészítése
  • humanitárius tevékenység és válságkezelés
  • a diakóniai szolgálat és az egyes missziói ágak összekapcsolása
  • aktív részvétel az ökumenikus mozgalomban

 

Az SzRKE DK Igazgatótanácsának tagjai:
Fitos András, Mikos Annamária, Révész Tibor, Molnár Zsolt , Jaroslav Géci

Igazgatója: Ibos Henrieta