This post is also available in: Maďarčina

Práčovňa Lydia

Čisto. Srdcom.


Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku spúšťa prevádzku práčovne pod názvom Lydia. Naše heslo znie: Čisto. Srdcom. Toto heslo symbolizuje dve hodnoty, ktoré sú hlavným motorom prevádzky. Očakávanou elementárnou požiadavkou od každej práčovne je čistota. Čisto vrátiť zašpinenú bielizeň, znečistené prádlo. Čisto, jasne komunikovať s obchodnými partnermi – klientmi práčovne, vnímajúc ich hodnoty a požiadavky s ktorými zaobchádzame s maximálnou starostlivosťou. Srdcom – toto slovo z nášho pohľadu symbolizuje skutočnosť, že práčovňa je prevádzkovaná ako Chránená dielňa. Prevádzkovanie chránenej dielne a zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vytvára pridanú hodnotu poslania práčovne. Práčovňa s kompletným vybavením je majetkom cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Komárne, ktorú dostalo Ústredie diakonie RKC na Slovensku do prenájmu. Jednou z ambícií Ústredia diakonie RKC je integrácia zdravotne postihnutých a ich pracovné uplatnenie na trhu práce, čo bolo hlavným motívom pre spustenie prevádzky práčovne ako Chránenej dielne. Naši obchodní partneri a klienti práčovne budú mať možnosť podporiť našich zamestnancov v ich integrácii tým, že budú využívať naše služby v práčovni Lydia.

Práčovňa Lydia

+23898933i

lydiamosoda@gmail.com

Novozámocká 3. Komárno-Malá Iža 94501
V areáli Timótheus-ház

Tu môžete vidieť aktuálny cenník. Ústredie diakonie má právo na zmenu.