Ústredie Diakonie Reformovanej Kresťanskej Cirkvi na Slovensku

Sídlo:

Jókaiho 34
945 01 Komárno

Tel./fax: +421 35 76 04 522

Kancelária riaditeľa:

Hlavné námestie 23
979 01 Rimavská Sobota

Kancelária v Kráľovskom Chlmci:

Hlavná  47
077 01 Kráľovský Chlmec

Tel. +421 905 825 710

Riaditeľ :

Henrieta Ibosová
Mobil: +421 907 067 381

Programový koordinátor:

Ildikó Csiffáry
Mobil: +421 905 740 081

Diakonický duchovný :

Szilárd Haris
Mobil: +421 917 867 431

Číslo účtu:

SK1502000000002540045751