This post is also available in: szláv

A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZ DIAKÓNIAI SZOLGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 2015 ÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERV, AMELY A DIAKÓNIAI SZOLGÁLATÁRA VONATKOZÓAN TARTALMAZZA A HOSSZÚ ÉS A RÖVID TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEKET

 • AZ EGYES GYÜLEKEZETEKET, EGYHÁZMEGYÉK TERÜLETÉN FOLYTATOTT FELMÉRÉSEK ELEMZÉSE
 • A DIAKÓNIAI KÖZPONT VEZETŐSÉGI ÜLÉSEI
 • A ZSINATI TANÁCS KÉPVISELŐIVEL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSEK, TANÁCSKOZÁSOK

2_mediaHATHATÓ TÁJÉKOZTATÁS, CÉLSZERŰ INFORMÁCIÓ KÖZLÉS MIND A KERESZTÉNY, MIND PEDIG A VILÁGI KÖZÖSSÉGEK IRÁNYÁBA

 • A HONLAP FOLYAMATOS KORSZERŰSÍTÉSE, HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE MAGYAR ÉS SZLOVÁK NYELVEN
 • GYAKORLATBAN MEGÉLT POZITÍV ESETEK, ESEMÉNYEK BEMUTATÁSA A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL – ELSŐSORBAN AZ EGYHÁZI KIADVÁNYOKBAN, FOLYÓIRATOKBAN VALÓ MEGJELENÉS
 • SZAKMAI SZEMINÁRIUMOK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE AMELY HANGSÚLYOZZA A SZERETETSZOLGÁLATOT
 • KONFERENCIÁK SZERVEZÉSE, VALAMINT A SZERETETSZOLGÁLAT TÉMÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL
 • NÉPSZERŰSÍTŐ ANYAGOK, KIADVÁNYOK DISZTRIBÚCIÓJA
 • SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK SZERVEZÉSE

3_gyulekezetiA GYÜLEKEZETI DIAKÓNIA TÁMOGATÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

 • CÉLCSOPORTOKKAL FOGLALKOZÓ FELMÉRÉSÉK ELEMZÉSE, A DIAKÓNIA LEHETŐSÉGEI GYÜLEKEZETI SZINTEN
 • A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ GYÜLEKEZETEINEK SZÜKSÉGLETEIBŐL, LEHETŐSÉGEIBŐL MERÍTVE A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IMPLEMENTÁCIÓJA A HATÁLYBAN LÉVŐ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN.
 • A MEGSZERZETT ISMERETEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA A GYAKORLATTAL, SZERETETSZOLGÁLAT ALKALMAZÁSA TÉNYLEGES GYÜLEKEZETEKBEN


4_diakonusDIAKÓNUSOK KÉPZÉSE, FELKÉSZÍTÉSE ÉS SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA

 • AZ ALKALMAZOTTAK, MUNKATÁRSAK, ÖNKÉNTESEK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA HELYI, ILLETVE NEMZETKÖZI DIAKÓNIAI PROGRAMOKBAN
 • CÉLKITŰZÉSKÉNT SZEREPEL EGY EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA A DIAKÓNIAI KÖZPONT ÉS A SELYE JÁNOS EGYETEM REFORMÁTUS TEOLÓGIAI KARA KÖZÖTT A DIAKÓNUS KÉPZÉSRŐL, TOVÁBBKÉPZÉSRŐL, FELKÉSZÍTÉSRŐL
 • TÁVLATI CÉLKÉNT SZEREPEL A KAPCSOLATFELVÉTEL HELYI ÉS KÜLFÖLDI EGYETEMEKKEL – PL. EVANGÉLIKUS DIAKÓNIA, KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR – SZOCIÁLIS MUNKA ÉS DIAKÓNIA INTÉZET, VALAMINT TÖREKEDNI SZERETNÉNK A DIAKÓNUSOK SZÍNVONALAS KÉPZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA

5_humanitarusA HUMANITÁRIUS TERÜLETEK TÁMOGATÁSA ÉS A KRÍZISINTERVENCIÓ

 • HUMANITÁRIUS TEVÉKENYSÉGEKEN (MUNKATERV, PROJEKT) KERESZTÜL HOZZÁJÁRULNI AZ IDŐSZERŰ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSHOZ SZLOVÁKIA SZERTE ÉS KÜLFÖLDÖN EGYARÁNT
 • EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZATOK ALÁÍRÁSA KRÍZISINTERVENCIÓVAL FOGLAKOZÓ SZERVEZETEKKEL
 • AZ EGYHÁZMEGYÉK TERÜLETÉN KIALAKÍTANI OLYAN EGYSÉGEKET, AMELYEK FOGLALKOZNAK A HUMANITÁRIUS ÉS KRÍZISINTERVENCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKKAL

6_egyhaz

A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTÉNY EGYHÁZON BELÜL ÖSSZEKAPCSOLNI A DIAKÓNIAI SZOLGÁLATOT MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGGEL

 • TÖREKEDNI A KÖZÖS ALAPOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA

7_okumenikusAKTÍV RÉSZVÉTEL AZ ÖKUMENIKUS MOZGALMAKBAN, FIGYELEMEBE VÉVE A KERESZTÉNY EGYSÉG ÉLMÉLYÍTÉSÉNEK SZÁNDÉKÁT, VALAMINT MAGÁT A KERESZTÉNYSÉG HELYÉT A VILÁGBAN, AMELY TÚLLÉP A DIAKÓNIA HATÁRVONALÁN, A SAJÁT GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGEN ÉS ORSZÁGON, VALAMINT FENNTARTANI, ÉPÍTENI PARTNERI KAPCSOLATAINKAT SZLOVÁKIÁBAN ÉS KÜLFÖLDÖN

 • CÉLRATÖRŐ LEHET A FIATALOK ESETÉBEN BIZTOSÍTANI AZ OKTATÁSI ÉS INTERKULTURÁLIS CSEREDIÁK PROGRAMOT, AMELY SZOLGÁLHAT ARRA, HOGY: ELMÉLYÍTSE A NYELVTUDÁST, MEGISMERTESSE AZ ADOTT A KULTÚRÁT, POLITIKAI HELYZETET, AZ ADOTT ORSZÁG SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁT; BIZTOSÍTHATJA A SZOCIÁLIS TERÜLETEN VALÓ MŰVELŐDÉST, ELŐSEGÍTHETI A SZÜKSÉGES GYAKORLAT MEGSZERZÉSÉT.
 • EGYÜTTMŰKÖDÜNK A SZLOVÁKIÁBAN TEVÉKENYKEDŐ KATOLIKUS KARITÁSSZAL ÉS EVANGÉLIKUS DIAKÓNIÁVAL.
 • PARTNERI KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSÁRA TÖREKSZÜNK A SZOCIÁLIS ÉS A HARMADIK SZEKTORBAN JELENLÉVŐ SZERVEZETEKKEL, MINT PL. AZ ASSP – ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (TÁRSULÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT), SOCIO – FÓRUM, PMVRO – PLATFORMA MIMOVLÁDNYCH ROZVOJOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, STB.
 • A NEMZETKÖZI VISZONYOK ESETÉBEN IGYEKSZÜNK BEKAPCSOLÓDNI AZ EURODIAKÓNIA MUNKÁJÁBA, MELYNEK FŐ SZÍNTERE A V4 ORSZÁGOK (CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA, LENGYELORSZÁG, MAGYARORSZÁG)