This post is also available in: szláv

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának házi gondozói szolgálata

 • egy szociális jellegű szolgáltatás, melyet a gondozott természetes, házi környezetében végeznek
 • a szolgálat magában foglalja olyan személyek segítését, akik más fizikai személyek segítségére szorulnak: idősek, betegek, egészségükben súlyosan károsodottak. A szolgáltatás keretén belül a gondozó a következő tevékenységekben segít:

 Elengedhetetlen élettevékenységek:

 • a személyi higiénia általános tevékenységei, beleértve a borotválást, az öltözködést, a helyváltoztatást kerekesszékkel vagy ággyal és WC használatot.
 • ebédkihordás, ebéd vagy más meleg élelmiszer kiszállítása, segítségnyújtás táplálkozáskor
 • felügyelet

 Elengedhetetlent tevékenységek a háztartásban

 • szén-, fabehordás, kályhatisztítás, víz behordás, fütés és a fűtőtestek tisztántartása
 • bevásárlás és a háztartásvezetéssel összefüggő elengedhetetlen tevékenységek
 • a háztartásvezetéssel összefüggő tevékenységek
 • reggeli, ebéd, adott esetben uzsonna vagy vacsora készítése, főzése
 • fehérnemű mosása és vasalása

A társas környezettel történő kapcsolattartás biztosítása

 • elkísérés kulturális, testnevelési és egyéb rendezvényekre 
 • A szolgálat nem foglal magában orvosi tevékenységeket
 • Gondozói szolgáltatást nyújt a Pozsonyi, a Nagyszombati, a Nyitrai, a Besztercebányai, a Kassai és az Eperjesi kerületben.
 • a szolgáltatás nem nyújtható az állampolgárnak, ha
  • a kliensnek lakhatási szolgáltatást nyújtanak szociális intézményben (például idősek otthonában)
  • az a személy, aki gondozza pénzbeli hozzájárulást szed gondozásért vagy személyi asszisztens szolgáltatást a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól.
  • a kliensnél fertőzőbetegség gyanúja vagy fertőzés miatt karantént rendeltek
 • A Szlovák Nemzeti Tanács 448/2008 számú törvénye alapján a szolgáltatás elkezdéséhez szükséges a rászorultság megítélése (posudok pri odkázanosti) és a határozat (rozsudok), amelyet az illetékes falu vagy város ad ki
 • A gondozói szolgálatot munkanapokon végződik, a gondozott egyéni igénye szerint szombaton és vasárnap is. Az elvégzett szolgáltatásért az állampolgár hozzájárul a SzRKE Diakóniai Központja által kiadott árjegyzék szerint.

Koordinátorok: Haris Szilárd – Komárom, Lőrincz Ildikó – Királyhelmec

A projekt költségvetéséről itt tájékozódhat:

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018