This post is also available in: Maďarčina

Svojím darom môžete podporiť našu službu

Ďakujeme!

Podporou pomáhate

  • sociálne služby v reformovaných cirkevných zboroch
  • pri financovaní dopravných nákladov
  • flexibilnejšiu pomôc podľa potrieb jednotlivých zborov
  • zlepšiť kvalitu diakonických služieb a zapojenie dobrovoľníkov

Dari akceptujeme na nasledujúci účet 

SK15 0200 0000 0025 4004 5751 

v banke VÚB.

    Szeretné-e hogy feltüntessük a nevét mint adományozó
    IgenNem