This post is also available in: szláv

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014-es diakóniai és missziós tevékenységéről szóló felmérésbe a helyi gyülekezetek 60,86 %-a kapcsolódott be, ami a SzRKE Diakóniai Központja számára elegendő statisztikai mintát jelent a következtetések levonásához. A felmérés 2015 januárjától áprílisig zajlott. Célja, hogy információértékével alapul szolgáljon a  szeretetszolgálati munkáról szóló jelentés elkészítéséhez, valamint az analízis segítségével kidolgozható legyen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniai és missziós szolgálatának fejlődési stratégiája. A kérdőívek témaköre arra irányult, hogy tényleges képet kapjunk az egyes gyülekezetek szeretetmunkájáról, illetve feltérképezzük a diakóniai igényeket és lehetőségeket a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretein belül.

A felmérés első része a SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as számú, érvényben lévő törvénye alapján végzett gyülekezeti diakónia valós működését vizsgálta. A második rész tárgya a gyülekezetek 2014-ben végzett szeretetszolgálati tevékenysége. A harmadik kérdéskör a SzRKE diakóniájának igényeit és lehetőségeit térképezte fel.

letöltés: Felmérés 2014 – kiértékelés