1_celokA Szlovákiai Református Keresztény Egyház diakóniai szolgálatáról szóló 2015 évre vonatkozó munkaterv, amely a diakóniai szolgálatára vonatkozóan tartalmazza a hosszú és a rövid távú célkitűzéseket

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • az egyes gyülekezeteket, egyházmegyék területén folytatott felmérések elemzése
 • a Diakóniai Központ vezetőségi ülései
 • a Zsinati Tanács képviselőivel folytatott megbeszélések, tanácskozások

[/no_unordered_list]


2_mediaHatható tájékoztatás, célszerű információ közlés mind a keresztény, mind pedig a világi közösségek irányába

 

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • A honlap folyamatos korszerűsítése, hírek és információk közlése magyar és szlovák nyelven
 • Gyakorlatban megélt pozitív esetek, események bemutatása a tömegtájékoztatási eszközök segítségével – elsősorban az egyházi kiadványokban, folyóiratokban való megjelenés
 • Szakmai szemináriumok és továbbképzések szervezése amely hangsúlyozza a szeretetszolgálatot
 • Konferenciák szervezése, valamint a szeretetszolgálat témájához kapcsolódó konferenciákon való részvétel
 • Népszerűsítő anyagok, kiadványok disztribúciója
 • Sajtótájékoztatók szervezése

[/no_unordered_list]


3_gyulekezetiA gyülekezeti diakónia támogatása és fejlesztése

 

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • Célcsoportokkal foglalkozó felmérésék elemzése, a diakónia lehetőségei gyülekezeti szinten
 • A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek szükségleteiből, lehetőségeiből merítve a szociális és egészségügyi szolgáltatások implementációja a hatályban lévő törvények alapján.
 • A megszerzett ismeretek összekapcsolása a gyakorlattal, szeretetszolgálat alkalmazása tényleges gyülekezetekben

[/no_unordered_list]

 


4_diakonusDiakónusok képzése, felkészítése és szolgálatba állítása

 

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • Az alkalmazottak, munkatársak, önkéntesek továbbképzésének biztosítása helyi, illetve nemzetközi diakóniai programokban
 • Célkitűzésként szerepel egy együttműködési nyilatkozat aláírása a Diakóniai Központ és a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara között a diakónus képzésről, továbbképzésről, felkészítésről
 • Távlati célként szerepel a kapcsolatfelvétel helyi és külföldi egyetemekkel – pl. Evangélikus Diakónia, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar – Szociális Munka és Diakónia Intézet, valamint törekedni szeretnénk a diakónusok színvonalas képzésének biztosítására

[/no_unordered_list]


5_humanitarusA humanitárius területek támogatása és a krízisintervenció

 

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • Humanitárius tevékenységeken (munkaterv, projekt) keresztül hozzájárulni az időszerű problémák megoldáshoz Szlovákia szerte és külföldön egyaránt
 • Együttműködési nyilatkozatok aláírása krízisintervencióval foglakozó szervezetekkel
 • Az egyházmegyék területén kialakítani olyan egységeket, amelyek foglalkoznak a humanitárius és krízisintervencióval kapcsolatos problémákkal

[/no_unordered_list]


6_egyhaz

A Szlovákiai Református Keresztény Egyházon belül összekapcsolni a diakóniai szolgálatot missziós tevékenységgel

 

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • törekedni a közös alapok és együttműködés megvalósítására

[/no_unordered_list]


7_okumenikusAktív részvétel az ökumenikus mozgalmakban, figyelemebe véve a keresztény egység élmélyítésének szándékát, valamint magát a kereszténység helyét a világban, amely túllép a diakónia határvonalán, a saját gyülekezeti közösségen és országon, valamint fenntartani, építeni partneri kapcsolatainkat Szlovákiában és külföldön

 

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

 • Célratörő lehet a fiatalok esetében biztosítani az oktatási és interkulturális cserediák programot, amely szolgálhat arra, hogy: elmélyítse a nyelvtudást, megismertesse az adott a kultúrát, politikai helyzetet, az adott ország szociális ellátását; biztosíthatja a szociális területen való művelődést, elősegítheti a szükséges gyakorlat megszerzését.
 • Együttműködünk a Szlovákiában tevékenykedő Katolikus karitásszal és Evangélikus diakóniával.
 • Partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk a szociális és a harmadik szektorban jelenlévő szervezetekkel, mint pl. az ASSP – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (Társulás a szociális szolgáltatásokért), SOCIO – Fórum, PMVRO – Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, stb.
 • A nemzetközi viszonyok esetében igyekszünk bekapcsolódni az Eurodiakónia munkájába, melynek fő színtere a V4 országok (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország)

[/no_unordered_list]