PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia projektu (kód ITMS projektu a pod.) Pozícia v projekte (prijímateľ/partner)
1. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Komárno Podpora zamestnávania občanov so ZP prijímateľ
2. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Trebišov Podpora zamestnávania občanov so ZP prijímateľ
3. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Rimavská Sobota Pracuj zmeň svoj život Aktivita č. 2 prijímateľ
3. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Rožňava Pracuj zmeň svoj život Aktivita č. 2 prijímateľ
4. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Komárno Pracuj zmeň svoj život Aktivita č. 2 prijímateľ
5. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Rimavská Sobota Pracuj zmeň svoj život Aktivita č. 2 prijímateľ
6. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Michalovce Pracuj zmeň svoj život Aktivita č. 2 prijímateľ
7. ĽZ zamestnanosť ÚPSVaR Trebišov Pracuj zmeň svoj život Aktivita č. 2 prijímateľ
8. ĽZ

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

MPSV a R v zastúpení IA MPSVaR OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby 312041R529 prijímateľ
9. ĽZ

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

MPSV a R v zastúpení IA MPSVaR OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby 312041R914 prijímateľ
10. ĽZ

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

MPSV a R v zastúpení IA MPSVaR OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby 312041R910 prijímateľ
11. Ochrana zdravia a sociálna pomoc Nadácia Henkel Slovensko Balíček ochrany pred Covid 19 príjmateľ
12. Program seniori Nadácia Orange a Nadácia SOCIA SENIORI sprostredkovateľ

 

 


 

 PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ; verzia 7               Strana 1 z 1

Kövessen minket: