gondozo

Kedves Testvérek!

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, az elfogadott munkatervével összhangban, több programot is indított az elmúlt időszakban. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű a házi gondozói szolgálat, amelybe lehetősége van bekapcsolódni az Egyház valamennyi gyülekezetének, akár saját szolgálat elindításával, akár a Diakóniai Központon keresztül. Jelenleg 84 rászorulót gondozunk Szlovákia 36 településén. Ezt a szolgálatot jelenleg egy állami projekt támogatásával működtetjük, de ez a projekt 2018. május 1.-ével véget ér. Jelenleg úgy tudjuk, hogy 2018. július 1-től újból indul egy hasonló támogatási rendszer, amibe a Diakóniai Központ újra be szeretne kapcsolódni.

Ezen kívül a Diakóniai Központ évente szervez akkreditált képzéseket a gondozni akaró önkéntesek számára külföldi partnereink támogatásával. Egyre nagyobb szükségét érezzük ennek a szolgálatnak, amire az is bizonyíték, hogy sajnos várólistásaink vannak a hozzánk segítségért, gondozásért forduló emberekből.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja ezért úgy döntött, hogy összegyházi gyűjtés engedélyezését kéri a Zsinati Tanácstól, elsősorban a házi gondozói szolgálat támogatására.

Kérjük a Kedves Testvérek hathatós támogatását a céladomány-gyűjtésben az istentiszteletek alkalmával. Egyúttal azokhoz is fordulunk, akiknek lehetőségük van adójuk 2%-ának felajánlásával támogatni a Diakóniai Központ szolgálatát. Az így felajánlott adomány is lehetséges módja a támogatásnak, amiért különösen is hálásak vagyunk Önöknek.

Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert Ő megtéríti jótéteményét.“ (Péld. 19,17)

A Zsinati Tanács határozatának teljes szövegét itt olvashatja el.

Kövessen minket: