Jutalmam, hogy tehetem

Ünnepi kiadvány a Diakóniai Központ fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából

Könyvborító

A Diakóniai Központ megalapításának 10. Évfordulója alkalmából Jutalmam, hogy tehetem címmel egy ünnepi kiadványt készített. A kötet címe a diakonisszák jelmondata volt, de a könyv készítői is magukénak érzik, hiszen azt vallják, hogy már az is az Isten kegyelme, hogy szeretettel szolgálhatunk egymásnak.

A kötet elején bemutatkozik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, melynek a Diakóniai Központ, a szeretetszolgálati munka segítése és irányítása céljából létrehozott intézménye. A szerkesztő interjúkat készített az Egyház jelenlegi és korábbi vezetőivel, a Központ korábbi igazgatóival, munkatársaival és önkéteseivel, akik hitet tettek a diakóniai szolgálat végzése mellett, mind gyülekezeti, mint intézményes szinten. A továbbiakban a kiadvány a Diakóniai Központ főbb programjait mutatja be aszerint, hogy az adott program indulásakor ki volt az igazgató. Ily módon egyszerre vált láthatóvá a programok indulásának időrendje, de ugyanakkor az az ív is, ami a diakóniai munka fejlődését jelenti az Egyházban, és egyszersmind a Központ tevékenységének egyre színesebbé, sokrétűbbé válását. A kötet igyekszik arcokat tenni a programok mellé, így mutatva rá, hogy egy jó ügy elindításához, akár egyetlen ember elhívatottsága és kezdeményezőkészsége is elegendő lehet.

A kiadvány ismerteti a Diakóniai Központ kiterjedt kapcsolathálózatát, amely nélkül egyetlen ilyen típusú szolgálat sem tudna működni. Röviden jellemzi a partnerszervezetekkel való együttműködését, melyek ékesen bizonyítják, hogy a közös hit és akarat képes legyőzni a nyelvi korlátokat is.

A Központ szolgálatának szélesebb körú megismertetését szolgálja, hogy a kötet a magyar szöveg mellett szlovák, angol és német összefoglalót is tartalmaz. A könyvet illusztráló számos fotó alatt is négynyelvű képaláírással találkozik az Olvasó.

A könyv szerkesztője köszönetet mond mindazoknak, akik idejüket nem sajnálva rendelkezésre álltak az interjúk elkészítésekor. A kiadvány nem jöhetett volna létre a Vámbéry Polgári Társulás és a Lilium Aurum Kiadó pályázatírói és kötetgondozói segítsége nélkül, amiért külön hálásak vagyunk.

A Központ célja a könyv kiadásával semmiképpen nem a dicsekvés, sokkal inkább a számba vétele mindannak a dolognak, amit az Isten az Ő nagy kegyelméből az elmúlt időszakban elvégezni engedett. Ugyanakkor szívből reméljük, hogy könyv olvasása lapozgatása mások számára is inspirációt és indíttatást nyújt, hogy szeretetszolgálatot végezzenek felebarátjuk felé, akár azáltal is, hogy a Központ munkáját segítik: cselekedettel, híradással, imádsággal.

 

Haris Szilárd, szerkesztő

Kövessen minket: