2016. augusztus 17. és 21.-e között Sátoraljaújhelyen volt az ÉlesztŐ, a Fiatal Reformátusok Szövetsége által szervezett országos ifjúsági tábor, melynek célja, hogy hitvallást tegyen az egy élő Istenről: Ő az, aki Jézus Krisztusban meg tudja újítani az életünket.

A tábor változatos programjában a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának bemutatkozása is helyett kapott. Haris Szilárd, diakóniai lelkész beszélt a diakónia eredetéről, mint az egyház egyik alapvető tevékenységéről, különböző igehelyekre irányítva a hallgatóság figyelmét, kifejtette a szeretetszolgálat végzésének hitbeli hátterét, sokféle módját és útját. Az irgalmas samaritánus története kapcsán rámutatott arra, hogy a szeretetszolgálat nem lehet személyválogató, és elsősorban ott kezdődik, hogy észrevesszük felebarátunk szükségét. Kiemelte azt is, hogy aki a szeretetszolgálatot hitből végzi, az a jutalmat is másképpen és más módon kapja, mint ahogyan azt az érdemekre és fizetségre kihegyezett világi tevékenységekben megszoktuk.

Természetesen bemutatásra került a Diakóniai Központ aktuális tevékenysége is, szolgálatának alapvető irányvonalai és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház körülményeire szabott küldetése. A szeminárium végén az előadó biztatta a résztvevőket, hogy ha észrevesznek valamilyen szükséget, vagy lesz meglátásuk a diakóniai szolgálattal kapcsolatosan abban a környezetben, ahol élnek, azt bátran jelezzék a Központ munkatársainak, ezzel is segítség a szeretetszolgálat hatékonyabb végzését:

„hiszen mindannyian ugyanannak az egy ügynek, egy Úrnak szolgái vagyunk”.

Kövessen minket: