„Fontos, hogy a szolgálatunk emberközpontú legyen abban az értelemben, hogy a ránk bízottban ne csak a beteget, a gondozás tárgyát, hanem mindig az embert lássuk. Ez akkor lehetséges, ha Jézus szavát meghallva, a felebaráti szeretet parancsának engedelmeskedve végezzük a gondozás szolgálatát.” – áhítatában ezekkel a szavakkal köszöntötte Haris Szilárd, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának lelkésze a július elsejétől a Nyitrai kerületben szolgálatba álló gondozókat. A gondozással járó adminisztratív kötelezettségekről Ibos Henriett, a Diakóniai Központ igazgatója tájékoztatta a jelenlevőket.

Egyházunk Diakóniai Központja ez év januárjától dolgozott azon, hogy a gyülekezeteknek segítsen bekapcsolódni a házi gondozást támogató nemzeti pályázatba, melyet a szlovák állam finanszíroz. Mivel a házigondozás már egyébként is folyt sok községben, de gyülekezetben is, és mivel a házigondozás szolgálata már az őskeresztyénségben is része volt a keresztyének életének, ezért a az SzRKE Diakóniai Központja fontosnak és helyesnek tartotta megteremteni annak feltételeit, hogy minél több egyházközség indíthasson állami támogatású házi gondozást a saját berkeiben. Ennek érdekében elsősorban információgyűjtésre és továbbadásra, adminisztrációs segítségnyújtásra, gondozói tanfolyam megszervezésére és meghirdetésére volt szükség, mivel a gondozói képzettség a projektben való részvétel egyik feltétele. Két tanfolyamra ez év január-februárjában került sor: Rozsnyón 13 résztvevővel, és Alistálon 24 résztvevővel – egy tanfolyamra pedig július-augusztusban Királyhelmecen 27 résztvevővel. A 220 órás gondozói képzések szakmai hátterét a Diakóniai Központ a VaV intézettel együttműködésben biztosította.

Májusban az apácaszakállasi gyülekezetben sikerült elindítani a házigondozói szolgálatot, júniusban pedig a Rozsnyói Református Egyházközségben. Az SzRKE Diakóniai Központján keresztül májustól először a Kassai kerületben kezdődött el a gondozószolgálat, júliustól pedig a Nyitrai kerületben is, ahol a kassai régióban összesen 38, a nyitraiban pedig 9 személyt gondoznak. A program keretén belül összesen 46 személyt tudott a DK hivatalosan gondozóként alkalmazni, melyből 16-ot saját gondozói tanfolyamán készített fel.

A Diakóniai Központ és más gyülekezet is igényelt még további gondozói helyet, és várja az illetékes közigazgatási egységek döntését. Ezért várjuk a többi gyülekezet, gondozást vállalók és gondozást igénylők jelentkezését a Diakóniai Központ email címén (diakonia.kozpont@gmail.com) vagy a honlapon megtalálható telefonszámok valamelyikén.

3aed397c-ab3f-486a-afd2-4645e8898548

Kövessen minket: