A vendégszeretet és befogadás témája köré szervezte éves nagygyűlését az Eurodiaconia nevű európai diakóniai szolgálatokat tömörítő szervezet. Mivel ez év januárjától Egyházunk Diakóniai Központja is tagja ennek a 32 országban 42 intézményt magába foglaló közösségnek a gyűlésen Ibos Henriett, a Diakóniai Központ igazgatónője, és Haris Szilárd diakónia lelkész is részt vett 2016. június 8-10.-e között.

Az Eurodiaconia olyan keresztyén szervezetek, intézmények és egyházak szövetsége, amelyek szociális és egészségügyi szolgáltatásokat nyújtanak és a társadalmi igazságosságért munkálkodnak. Egy nemzetközi hálózat létrehozásáért dolgoznak, mely a fejleszti a diakóniai szolgálatokat és azok gyakorlatát, és támogatja tagjai igyekezetét a szociális téren a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelemben. Együtt egy igazságosabb társadalmat szeretnénk létrehozni, amelyben minden ember méltósága biztosítva van. A tevékenységük három kulcsszóval írható le: tapasztalatcsere, képviselet és diakóniai identitás. A szervezet igyekszik feltérképezni a tagjainak az egyedi problémáit figyelembe véve saját tapasztalataikat. Mivel az Eurodiaconia más európai szintű szervezetekkel is partneri kapcsolatban van, ezért segítséget nyújthat abban, hogy kisebb tagszervezetei is hallathassák hangjukat az európai döntéshozók előtt. Emellett igyekszik megtartani függetlenségét és keresztyén alapon végezni szolgálatát. Szlovákiából rajtunk kívül az Evangélikus Egyház diakóniája is tagja ennek a szervezetnek.

A menekültek kérdése manapság egy egész Európát érintő kihívás. Nem meglepő tehát, hogy a Hollandiában, Utrecht városában megrendezett nagygyűlésen a vendégszeretet és menekültek témája borzolta a kedélyeket. Neves német teológus és a menekültekkel nap mint nap találkozó gyülekezet lelkésze fejtette ki gondolatait a keresztyénség és a menekültek, vagy ahogy inkább a Bibliában találjuk, jövevények viszonyáról. Ezután a résztvevők kisebb csoportra osztódva szűrhették le benyomásaikat ez előadásokkal kapcsolatban. Abban a többség egyetértett, hogy a vendégszeretet a keresztyénség egyik olyan alapértéke, amely különösen a diakóniában válik hangsúlyossá. Az azonban már érdekesebb vitára adott okot, hogy vannak-e ennek a vendégszeretetnek és befogadásnak határai?

A résztvevők számára lehetőség nyílt arra is, kisebb műhelyeket alkotva beszéljék meg a szeretetszolgálat egyes részterületeinek aktuális kihívásait. A beszélgetést valamely tagszervezet képviselője vezette. Itt már terítékre kerültek az ifjúsági misszió, a különböző kisebbségek felé való fordulás, a kívülállók és keresők felé való szolgálat lehetőségei is. Részletesebben a holland református egyház egyik új programjával, az „Egyház akcióban” (Kerk in Actie) nevű projektet ismertették a holland testvérek, melynek célja, hogy felpezsdítse a gyülekezeti diakóniát, és minél több potenciális gyülekezeti tagot kapcsoljon be az egyház életébe. Meglepő módon tapasztaltuk, hogy bár körülményeink mások, problémáink meglehetősen hasonlóak.  Tanulmányutak keretében a szervezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy az érdeklődők a gyakorlatban is megismerhessék az egyházban folyó diakóniai munkát. Így látogathattak meg többek között egy kifejezetten az idősek és akadályozottsággal élők számára kialakított szabadidőközpontot. Az érintettek számára az akadálymentes környezet és az önkéntes segítők teszik önfeledtté a nyári kikapcsolódást.

Az éves nagygyűlés feladata a szervezet tevékenységének áttekintése, a költségvetés elfogadása és a tisztújítás is. Ezen döntések meghozatalakor a Diakóniai Központ is élt szavazati jogával, ezenkívül egyeztetett esetleges közös projektek szervezéséről.

Az Eurodiaconia egyik célja az is, hogy lehetővé tegye tagjai a számára az egymás közötti kapcsolatépítést. Ennek jegyében jött létre már korábban az úgynevezett V4-es platform, a melynek tagjai visegrádi országok protestáns egyházainak szeretetszolgálati intézményei. A felek egyeztettek egy következő közös konferenciáról, mely jövő évben kerül megrendezésre Budapesten.

Összességében úgy látjuk, hogy bár a tagságunk az Eurodiaconiában még nagyon új, de sok lehetőséget is rejt magában, mely lehetőségek leginkább a diakóniai háttérmunka támogatását és az információnyújtást érintik.

Haris Szilárd

Kövessen minket: