A Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napok felvidéki országos megnyitó ünnepségére ezúttal Királyhelmecen került sor május 19-én, annak apropóján, hogy a Diakóniai Központ ez év áprilisában egy kihelyezett irodát nyitott a városban. Ezzel együtt a DK már három helyszínről segíti és koordinálja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben folyó szeretetszolgálatot.

A megnyitó kezdetén Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntését követően a jelenlévők a két évvel ezelőtti Szeretethíd programjába tekinthettek be egy mozgóképes beszámoló vetítésével. Lengyel Erika, a Diakóniai Központ királyhelmeci munkatársa a Szeretethíd indulásáról, a program sikeréről és fontosságáról számolt be, de a felvidéki Szeretethíd idei számadatait is megismerhették a jelenlévők.

Ez évben  a Felvidéken 3.600 ember, 87 csoport jelezte részvételi szándékát a programon, de a valós szám ennél is jóval magasabb. A 2016-os Szeretethíd a következő községekben épült: Alistál, Bacska, Balogiványi, Bátorkeszi, Berzéte, Cakó, Csallóközaranyos, Csata, Csicsó, Csilizpatas, Csíz, Deáki, Dunaszerdahely, Ekel, Érsekkéty, Farnad, Fegyvernek, Felsővály, Garamsalló, Garamvezekény, Gergelyfala, Gömörhorka, Gúta , Hanva, Harmac. Hetény, Hontfüzesgyarmat, Imreg, Ipolypásztó, Isked, Jólész, Kassa, Kamocsa, Királyhelmec, Királyi, Kisgéres, Kistárkány, Kolozsnéma, Komárom, Kőrös, Kövecses, Ladmóc, Lekenye, Lénártfalva, Léva, Madar, Marcelháza, Martos, Nagykeszi , Nagymegyer, Nagyölved, Nagysalló, Naprágy, Nemesradnót, Oroszka, Örös, Padány, Perbenyik, Perbete, Rimaszécs, Rimaszombat, Rozsnyó, Rudna, Runya, Sáró, Serke, Somorja , Szepsi, Szürnyeg, Tany, Torna, Tornalja, Vaján, Vezekény, Zalaba, Zsarnó, Zselíz.

A program történetének és jellemzőinek ismertetése után Szesztai Ádám, Magyarország kassai főkonzula, a Szeretethíd felvidéki fővédnöke osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel. Megállapította, hogy egy ilyen nagy szabású önkéntes programot csak egy összetartó közösség valósíthat meg, amelyet a szeretet kovácsol össze. Elmondta azt is, hogy a Szeretethíd keretén belül igazán és újra megvalósulni látja azt az értékrendet, amit eredetileg a „keresztény Európa” kifejezés takar.

Az országos megnyitóra a királyhelmeci gyülekezet asszonyai is készültek. Nem csak a jelenlévőket vendégelték meg, de süteményeikből a két helyi idősek otthonába is jutott, ahova a megnyitót követően lelkészeikkel indultak. A fiatalabb generáció is elindult „szeretethidat építeni”, ők a város főterére és utcáira mentek, hogy szétosszák azt a háromszáz mézeskalácsszívet, amivel nem csak egy kis örömet akartak varázsolni a megajándékozottak arcára, hanem apró, de tartalmát tekintve mégis a legjelentősebb üzenetet adták át, amin a Szeretethíd pillérei is állnak:

az Isten szeret.

Kövessen minket: