A Zsinat 2015 februárjában Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére kihirdetett felhívására, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeti tagjai egy éven belül 100.933 € pénzadományt gyűjtöttek össze. Az SzRKE Diakóniai Központja, akit a Zsinat a gyűjtés megszervezésével és lebonyolításával megbízott, kárpátaljai testvéreink több programját és kérelmét is támogatta.

2016 február 7-9. között a segély egy újabb részét adtuk át kárpátaljai hittestvéreinknek. Idén ez már a harmadik olyan út volt, melynek célja nem csak a pénzadomány eljuttatása, hanem a személyes találkozás azokkal az emberekkel, akik közvetlenül részt vesznek a programokban, mint szervezők, vagy mint a humanitárius segély kedvezményezettjei.

Az első találkozóra Eszenyben került sor, január 5-én, amikor 8.000 €-t adtunk át a Kárpátaljai Református Egyház mindhárom egyházmegyéjének. Ez a pénzügyi támogatás ingyenkonyhák üzemeltetését és élelmiszercsomagok megvásárlását volt hivatott biztosítani a szegénységben élő rászorulók részére.

A második összejövetel a beregi egyházmegye területén volt március 14-én, amikor 15.000 € értékű készpénzt adtunk át.

A harmadik alkalommal 10.000 € adomány jutott el a beregi és az ungi egyházmegyébe, hogy a már beindított létesítmények tovább működhessenek.

Az áprilisi találkozón Géresi Róbert egyházunk püspökhelyettese, Krausz Viktor esperes, Kassai Gyula esperes, Rákos Lóránt lelkipásztor, Pándy Kovács Tímea lelkésznő, Balogh Zsanet és Ibos Henrietta, a Diakóniai Központ igazgatónője vett részt. A Kárpátaljai Református Egyházat Zsukovszky Miklós beregi és Balogh Attila ungi esperesek képviselték, akik a három nap alatt végig kísérték küldöttségünket, bemutatták a melegétel-konyhák üzemeltetését és betekintést nyerhettünk gyülekezeti szeretetszolgálatuk működésébe. Ottlétünk alatt lehetőségünk volt meghallgatni a rászorultak bizonyságételét és az olyan segítők tanúbizonyságát is, akik a gyülekezeti diakóniában közvetlenül a terepen teljesítik szolgálatukat. A melegétel-osztás a gyülekezetekben önkéntes alapon működik, a résztvevők munkája példaértékű a mi gyülekezeti szeretetszolgálatunk számára is.

Ez év januártól pénzadományainknak köszönhetően az ungi egyházmegyében 13 gyülekezetben van melegétel-osztás 217 rászoruló részére, és 2 gyülekezetben 2 360 € értékben vásároltak élelmiszercsomagokat.

A beregi egyházmegyében 8 ingyenkonyha működését támogattuk 219  rászoruló részére. A márciusi hónap folyamán 25 városban és településen  1000 élelmiszercsomag került szétosztásra 8.000 € értékben.

 

 

Kövessen minket: