2016. április 3-án és 4-én Berekfürdőn került sor a Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Vezetők Konferenciájára, melynek témája a „vezetett vezető” volt. Ezen belül tartotta meg éves ülését a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanácsa is.

 

A program vasárnap este egy nyitó istentisztelettel kezdődött, melyen Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte a szolgálatot a napi ige alapján. Ezután Beszterczey András, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának vezetője köszöntötte a résztvevőket: a missziói és diakóniai előadókat, a különböző diakóniai szolgálatok vezetőit.

A konferencia másnap interaktív előadás-sorozattal folytatódott, melynek alapgondolata a vezetés és menedzsment az egyházban és a világban. Az előadások szakmai hátterét Dr. Siba Balázs és Lénárt Viktor biztosította. A program délután önismereti tréninggel folytatódott, majd még egy előadást készítettek a szervezők, melynek témája: Az egyházi kultúra hatalmi dimenziói. A nap istentisztelettel zárult, melyen Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a Jelenések könyve alapján.

 

 

Április 5-én tartotta rendes éves gyűlését a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanácsa, melynek tagjai a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a határon túli református egyházak diakóniai szolgálatainak képviselői, így a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja is. Az ülés a határon túli egyházak képviselőinek beszámolóival foglalkozott, melynek során mindenki ismertette az elmúlt év történéseit és megvitatásra érdemes témákat ajánlhatott. A tanács tagjai egyöntetűen kifejezték igényüket a szorosabb együttműködésre a közös programok céljából.

 

 

 

Haris Szilárd

Kövessen minket: