Sikeresen zárult a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja által szervezett első gondozói tanfolyam. A képzés 2016 január és februárjában zajlott, az SzRKE rozsnyói és alistáli iskoláinak termeiben, az eperjesi VaV Akadémia biztosította szakképzett oktatók részvételével.  Február 24-én Rozsnyón 13, ezt követően február 29-én Alistálon 24 résztvevő teljesítette sikeresen a gondozói záróvizsga követelményeit.

A továbbképzés célja, hogy a tervek szerint az államilag meghirdetett Nemzeti program keretén belül, felkészült szociális gondozók kapcsolódhassanak be a gyülekezeti szeretetszolgálatokba.

Az akkreditált tanfolyam abszolvensei mindenekelőtt azon testvéreink, akiket megszólított a segítségnyújtás igénye szeretteik és az otthoni környezetben élő rászorultak részéről. A tanfolyamot sikeres vizsgával záró résztvevők nem csak otthon, hanem akár bentlakásos szociális ellátásban is gondozhatnak.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tényleges szeretetszolgálatának az 1/2003-as számú törvénye értelmében elsőrendű  feladata a betegek és fogyatékkal élők gondozása-ápolása, az elhagyottak megsegítése, az elesettek támogatása, a nehéz szociális helyzetben lévők megsegítése, a sérelemmel küzdők erősítése, a válsághelyzetbe jutott emberi életek gyámolítása.

Minden abszolvensnek azt kívánjuk, hogy ezen értékek jegyében találják meg szolgálati helyüket a gyülekezeti szeretetszolgálaton belül, vagy azon túl.

A Diakóniai Központ március-áprílisi hónapban szeretné folytatni ezt a gondozói továbbképzést Királyhelmec környékén is. Az érdeklődők a DK Királyhelmeci irodájában , vagy e-mailen keresztül jelezhetik részvételi szándékukat : diakoniakozpont@gmail.com

Kövessen minket: