Január utolsó vasárnapja – a lepra elleni harc világnapja

“Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: „Akarom. Tisztulj meg!” És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik.” Mt 8,1-4

 

„2003 márciusában utaztam először a leprás betegek közé. Akkoriban még nem tudtam, hogy ez a szolgálat 13 év után is életem része lesz. Több mint negyvenszer utaztam azóta a lepratelepekre. Hat lepratelepen folyik a Kárpátaljai Lepramisszió szolgálata. Ma sokan nem tudják reálisan, milyenek is a leprások, azaz leprás betegek. Sokak a “Ben Hur” filmből ismerik a leprás betegek életét. A film elég reálisan mutatja be a leprások életét, még száz éve ugyanúgy éltek a leprás betegek, ahogy azt a film bemutatja.

De szeretnék egy valamit elmondani a mai hívő, s még nem hívő embereknek. A mai világ, a mai emberek, világi emberek, és sajnos sok keresztyén ember is, olyanok, mint azok a leprások, vagy még rosszabbak. A leprás betegek önmagukban nem gonosz emberek, a betegség őket nagyon megrongálja. Tudjuk, hogy a leprás betegek végtagjai a kórokozó Mikobaktérium Leprae miatt érzéketlenné válnak. Sok leprás beteg kezével, lábával nem érzékeli a hideget-meleget. A mai emberiség is ilyen érzéketlen. Érzéketlenek a mások bajaihoz, érzéketlenek a mások nyomorúságához.” – vonja meg a párhuzamot a betegség és a lelkiség között Hanykovich Lénárd, a Kárpátaljai Lepramisszió lelkésze.

A bibliai történetben szereplő leprás mégsem volt teljesen érzéketlen. Legalábbis nem volt érzéketlen Jézus Krisztus szavai iránt. Misem bizonyítja ezt jobban, mint az a mód, ahogy a Mesterhez járul: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Ebben a „Ha akarod”-ban nincs követelőzés. Inkább hitvallásként fogható fel: Ha akarod, én tudom, hogy képes vagy rá, de rajtad múlik. Talán éppen a követelőzés, a saját énünk előtérbe helyezése tesz bennünket érzéketlenné mások problémáira. Pedig ma már, konkrétan a lepra esetében is, ez a „Ha akarod” nekünk is szól.

 

„Szeretném azt kérni minden hívő testvéremtől, hogy kérjük Istent, adjon igazi bűnbánatot életünkbe, ne legyünk felületes keresztyének. Ne legyen kőszivünk.

 

 

Ahogy említettem, már 13-ik éve utazok a lepratelepre, nem csak egyedül, vannak munkatársaink. A leprás betegek mind nagyon nagy szeretettel fogadnak, várnak minket. Segítjük őket gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, stb. A legfőbb, hogy Isten igéjét visszük a lepratelepekre. Ma már sok leprás beteg teste nem úgy néz ki, mint a Ben Hur filmben láttuk. Ha idejében hozzuk a lepra elleni gyógyszert, akkor a betegséget azzal leállítjuk. Ez nem jelenti a teljes gyógyulást. Személyesen hat lepratelepen szolgálunk, öt Oroszországi telepen, és az egyetlen ukrajnai lepratelepen, Kucsurgánban.

 

Több betegnek sorvadt keze, lába van, vagy vak a lepra miatt, sokukat az orvosok előbb szifiliszre, vagy TBC-re kezelték tévesen. A leprás betegek nagyon hálásak azért, hogy vannak, akik segítik őket. A telepen az emberek tudják, hogy sokan a magyar emberek anyagi adományainak köszönhetően voltak megsegítve, s magyar emberek közbejárása által kaptak jó minőségű gyógyszert.

 

Sok leprás beteg szolgálataink során befogadta Jézust Úrnak életébe. Sokan már hívőként távoztak az élők sorából, egy mennyei hazába.

 

Némelyek azt gondolják, hogy a lepra csak szegények betegsége, részben ez fedi az igazságot, de csak részben. Találkoztam leprás betegekkel akik tábornoki rangban voltak, találkoztam több hajóskapitánnyal, akik később leprás betegek lettek, Ukrajnában élt egy leprás, aki híres festő volt az akkori Szovjetunióban. Futbalista-leprással is találkoztam. Nemzetiségre bontva találkoztam grúz leprásokkal, tatár leprásssal, karakalpák, örmény, orosz, avar, ukrán, kazah, moldáv, ujgur, azerbajdzsáni leprással, stb. Mindezek az emberek mély nyomorúságos gyermekkortól szenvedtek a lepra miatt. Ezért nagyon fontos, hogy legyünk olyan keresztyének, akiknek van szívük, lelki fülük, lelki szemük, lelki kezük, lelki lábuk, azaz akik imádkozunk e betegekért, akik segítjük a leprás betegeket legyőzni ezt a betegséget. A világon ma több millió leprás van.” – hívja fel a figyelmünket Lénárd.

 

 

A Nemzetközi Lepramisszió imádsága

Szerető mennyei Édesatyánk, életnek adója! Tekints kegyelmesen a leprában szenvedőkre!Érintsd és gyógyítsd meg őket, ahogyan Jézus is tette földi élete során! Adj bölcsességet és kitartást azoknak, akik e betegség gyógyításán és megelőzésén fáradoznak! Adj tudást és szeretetet azoknak, akik közvetlenül foglalkoznak a betegekkel! Forraszd össze a szétszakadt családokat és a szétszakadt barátságokat! Ösztönözd a te hívő népedet arra, hogy fogékonnyá váljanak a Lepramisszió szolgálata iránt! Soha ne legyen hiány sem személyi, sem tárgyi feltételekből, hanem akaratodnak megfelelően és a Te szent neved dicsőségére végezhessék a gyógyítás munkáját! Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak, a mi Urunknak nevében kérünk. Ámen.

 

Hálás köszönet Hanykovich Lénárdnak, a Kárpátaljai Lepramisszió lelkészének. Kérjük Isten áldását további szolgálatára!

 

Haris Szilárd

 

 

Kövessen minket: