Výtvarná súťaž s názvom “Láska nie je ľahostajná” oslovila najmladšiu generáciu, aby upriamila pozornosť na radosť z pomoci iným a na silu súdržnosti!

Veľmi nás teší, že sa do projektu toľkí zapojili, došlo nám až 165 kresieb z celého Slovenska. Na týchto dielkach deti zobrazili, ako si môžeme navzájom pomáhať, aby bol život ľahší, oči žiarivejšie…

Ilustráciami s výberom najkrajších kresieb sme zhotovili biblickými veršami obohatený dvojjazyčný, maďarsko-slovenský nástenný kalendár na rok 2016. Výnos z tohto kalendára umožní finančne podporiť vznikajúce sociálne služby našich reformovaných zborov. Dúfame, že sa kalendár bude tešiť podobnej podpore ako vlani, keď sme z vyzbieraných darov mohli realizovať výmenu okien 3 izieb na detskom oddelení komárňanskej nemocnice a zostatok rozdelili medzi školami pôsobiacimi v rámci RKC na Slovensku.

Diakonický kalendár 2016 je dostupný cez reformované farské úrady, alebo sa dá objednať aj na adrese diakonia.kozpont@gmail.com.

S úctou prosíme každého, aby darom za kalendár (odporúčane 5 eur) podporil naše reformované komunity, v rámci zboroch začínajúce alebo už registrované sociálne služby!

Ďakujeme každému, kto sa zapojil do výtvarnej súťaže! Do kalendára sa dostali dielka týchto autorov:

Berek Zsombor – Farná
Cintula Juli – Komárno, Marianum
Cintula Zsófia – Komárno, Marianum
Füleki Emma – Komárno, ZUŠ
Kalocsányi Bence – Bátorove Kosihy
Kiss Lili – Strážne
Kiss Natália – Komárno, Marianum
Kristóf Sabrina – Rožňava
Kurcz Fanni – Nána
Lovas Inez – Diakovce, ZŠ
Misurák Marianna – Bátorove Kosihy
Molnár Fanni Rebeka – Kety
Moravcsik Zsófia – Vojany, ZŠ RKC
Oláh Diana – Jablonov nad Turňou
Pál-Balázs Vivien – Rožňava
Sárik Szilvia – Číčov
Sasák Dávid – Komoča
Sasák Rebeka – Komoča
Szabó András – Dolný Štál , ZŠ RKC
Szabó Anna – Veľký Meder
Szabó Julianna – Komárno, Marianum
Tóth Eszter – Kety
Tóth Lilla – Rožňava
Uzsovics László – Vojany, ZŠ RKC
Végh Borbála – Dolný Štál , ZŠ RKC

Kövessen minket: