“Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!” Zsolt 138,8

 

Széles Jaroslav beszámolója az összegyházi adománygyűjtés felhasználásáról Kárpátalján

 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015. február 28-án összegyházi gyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő református testvérek megsegítésére, a következőképpen határozott: „Egyházunk – lehetőségeihez mérten – testvéri segítséget kíván nyújtani a nehéz körülmények között élő kárpátaljai református testvéreinknek, hiszen Isten igéje arra indít minket, hogy „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6,10).

 

Ennek az igének a fényében a gyűjtés első részletének átadására 2015. március 24-én Beregszászon került sor.  Ezen alkalommal 3000 € értékben 400 élelmiszercsomag lett megvásárolva, valamint 2000 € készpénz átadása is megvalósult. A készpénzadományt az egyházkerület főgondnoka, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjának igazgatója, Nagy Béla vette át, aki aktívan irányította az élelmiszercsomagok eljuttatását az egyházmegyék gyülekezeteibe.

 

Ezt követően két alkalommal, május 8-án, valamint június 15-én, Beregdarócon egyeztető tanácskozásra került sor, amely üléseken a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház delegációja, valamint a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselete vett részt. Az egyeztető ülések célja a gyűjtésből származó pénzösszeg célirányos felhasználásának meghatározása volt. A lehetőségeket és szükségleteket egyeztetve a következő programok támogatása mellett döntöttek: ingyenkonyhák működtetésének – üzemeltetésének támogatása, gyerektáborok étkeztetésének támogatása, élelmiszercsomagok megvásárlása, valamint tűzifaprogram.

 

A következő támogatási részlet átadására 2015. július 10-én került sor Eszenyben. Egyházunkat Géresi Róbert püspökhelyettes úr, Ibos Henriett igazgatónő, valamint Nagy Ákos Róbert és Krausz Viktor esperesek urak képviselték. A közös egyeztetés alapján a következő pénzösszegek kerültek átadásra: 8000 € az ingyenkonyhák működtetésének – üzemeltetésének támogatására, 3500 € gyerektáborok étkeztetésének támogatására, 8500 € pedig élelmiszercsomagok megvásárlására.

 

2015 augusztus 11-én, Dercenben, a beregi egyházmegye területén újabb találkozóra került sor. A találkozó alkalmával a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház delegációja a tűzifaprogram támogatási összegét juttatta el az érintettekhez. A korábban megfogalmazott igények alapján az ungi egyházmegye 26 családja számára 4.875 €, a beregi egyházmegye 58 családja számára 10.650 € és az ugocsai egyházmegye 29 családja számára 6.000 € összeg került átadásra. Erről az eseményről egyházunk püspökhelyettese, Géresi Róbert már bővebben beszámolt a Kálvinista Szemle hasábjain.

 

2015 október 12-13 két napos kárpátaljai szakmai látogatásra került sor, amelynek alkalmával egyházunk képviselete részletesen megismerkedhetett a kárpátaljai egyházmegyékben folyó, elvégzett és elvégzésre váró feladatokkal, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által összegyűjtött pénzadományok felhasználásával. Egyházunkat Géresi Róbert  püspökhelyettes úr, Ibos Henriett igazgatónő, Orémus Zoltán, Kraus Viktor, Kendi Csaba és Somogyi Alfréd esperesek, valamint Széles Jaroslav zsinati tag képviselték. A Kárpátaljai Református Egyházkerületet Balogh Attila, Zsukovszky Miklós és Hunyadi Attila esperesek képviselték.

 

A jelenlévők betekintést nyerhettek az egyházmegyék hétköznapjaiba.Megismerkedhettek az egyházunk által összegyűjtött pénzadományokból működtettet ingyenkonyhákkal – amelyek heti kétszeri alkalommal biztosítanak meleg ételt a szociálisan nehéz helyzetben élő, idős, egzisztenciális gondokkal és egészségügyi problémákkal küszködő emberek számára. Az ingyenkonyhák segítségnyújtása kiterjed a nehéz sorban élő iskolaköteles gyerekekre is. Példaértékű az az összefogás, amely az önkéntesek munkájának köszönhető, hiszen heti kétszeri alkalommal 260 rászoruló részére készítenek meleg ételt. Az egyházmegye távoli pontjain élők, akikhez nem jut el a meleg étel élelmiszercsomagban részesülnek. Az egyházunk által erre a célra szánt pénzadomány 6 hónapra biztosítja az ingyenkonyhák működtetését.

 

A kárpátaljai nehéz élethelyzethez hozzátartozik a folyamatos gázdrágulás, amely komoly terhet jelent a gyülekezetek életére nézve. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy jelenleg hétszer magasabb a gáz ára, mint a kezdetekben. Ebből következik az is, hogy a tűzifaprogramhoz való csatlakozás támogatást jelent a református gyülekezetek számára. Ugyanis a Kárpátalján szolgáló lelkipásztorok nem részesülnek állami fizetésben, a gyülekezetek felelőssége a lelkészlakok, gyülekezeti termek, egyházi ingatlanok költésegeinek az előteremtése is. Örömmel láttuk, hogy látogatásunk ideje alatt több gyülekezetben is megvásárlásra került a téli tűzifa.

 

Látogatásunk alatt meggyőződhettünk arról, hogy az adománygyűjtésből befolyt összegekkel felelősségteljesen bánnak. Az átadott adományok a kitűzött célok szerint kerülnek felhasználásra. A Kárpátaljai Református Egyházkerület ezúton is köszöni a felvidéki református testvéreknek az önzetlen, szeretetteljes segítségnyújtást. Meghatódottan olvashattuk a köszönőleveleket, amelyek a későbbiekben mellékletben csatolva kerülnek az összegyházi adománygyűjtés elszámolásához. ISTENÉ A DICSŐSÉG!

 

Kövessen minket: