A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja által megszervezett gyülekezeti és egyházmegyei szintű 2014-es évi diakóniai és missziós munkát érintő kérdőívek kiértékelése megtörtént. E felmérés célja az volt, hogy megvizsgálja az egyes gyülekezetek valós állapotát, véleményét és hozzáállását a diakóniai szolgálatot illetően.

A megvalósult felmérésbe 8 egyházmegye 112 gyülekezete kapcsolódott be. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden résztvevőnek, hogy válaszaikkal, visszajelzéseikkel segítették meghatározni egyházunk diakóniai és missziói szolgálatának irányvonalát. 100%-os részvételi aránnyal a pozsonyi és a barsi egyházmegye gyülekezetei járultak ehhez hozzá.

A felmérés eredményeivel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak lesznek a Diakóniai Központ honlapján, valamint az egyes egyházmegyék írott formában is kézhez kapják.

A kiértékelés elsősorban a következő szükségletekre mutatott rá :

[no_unordered_list style=”circle” number_type=”circle_number” animate=”yes” font_weight=””]

  • a szeretetszolgálattal kapcsolatos 1/2003 egyházi törvény megváltoztatása
  • presbiterek, lelkipásztorok, önkéntesek képzése/továbbképzése diakóniai témakörben
  • intenzívebb kapcsolattartás a Diakóniai Központtal
  • a gyülekezeti diakónia fejlesztésének felkarolása

[/no_unordered_list]

A felmérés szerint a gyülekezeti diakóniai és missziós tevékenységekben 279 önkéntes vesz részt, akik emberséges hozzáállásukért, önzetlen szolgálatukért nagy köszönetet érdemelnek. A Diakóniai Központ minden szeretetszolgálatban tevékenykedő, vagy munkálkodni akaró iránt nagy felelősséget érez. Ebből adódóan folyamatosan keressük azt az alkalmazható stratégiát, melynek segítségével megerősíthető és támogatható ez a szolgálat. Hisszük, hogy az Úr segítségével mindez sikerülhet.

Minden hétfő este 21.00 órakor együtt fohászkodunk egyházunk diakóniai szolgálatáért és imádságban kérjük megtartó Urunk útmutatását és áldását. Ehhez az imaközösséghez szeretettel hívunk és várunk minden kedves csatlakozni vágyót!

Ibos Henriett

Kövessen minket: