Református egyházunk tagjai meghallották a segélykérést, és az elmúlt hónapokban pénzadományt gyűjtöttek össze a Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére. A lehetőségeket és szükségeket egyeztetve a támogatást több részletben juttatjuk el Kárpátaljára. A korábban átadott adományokból élelmiszercsomagokat osztottak, nyári gyermektáborok étkezését és  ingyenkonyhák működését biztosítják, 2015. augusztus 11-én pedig a tűzifaprogramra jutott el az érintettekhez. Ezen a napon Dercenben, a beregi egyházmegye esperesi hivatalában találkoztunk a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviselőivel. Egyházunkat Ibos Henrietta diakóniai igazgató, Molnár Sándor zsinati főtanácsos, Krausz Viktor esperes, Széles Jaroslav a kassai szlovák gyülekezet lelkésze és felesége, valamint Géresi Róbert püspökhelyettes képviselték. A házigazdák részéről Zsukovszky Miklós beregi, Balogh Attila ungi, Hunyadi Attila ugocsai esperesek és Nagy Béla egyházkerületi főgondnok voltak jelen.

Kárpátalján ma hatalmas gondot jelent a gázárak megemelkedése. A lehető legkedvezőbb áron, jóval a tél beállta előtt kell megvásárolni a tűzifát. Vendéglátóink már korábban megfogalmazott igénye alapján 21.525 €, ebből az ungi egyházmegye 26 családja számára 4.875 €, a beregi egyházmegye 58 családja számára 10.650 € és az ugocsai egyházmegye 29 családja számára 6.000 € juttattunk el. A pénzadományt az érintett esperesek vették át. A kárpátaljai testvéreink jelezték, hogy mind a tűzifaprogram, mind más támogatások esetében a felhasználásról szóló dokumentációt eljuttatják egyházunk diakóniai szolgálatának. A jelenlegivel együtt 46.525 € értékű adományt adtunk át kárpátaljai testvéreinknek.

Derceni tartózkodásunk során újra kifejezték köszönetüket, hogy a sok esetben nehéz helyzetben lévő felvidéki testvérek gondolnak a kárpátaljaiakra és ilyen jelentős támogatást gyűjtöttek össze.  Az adományok következő részének eljuttatása és felhasználása a felek egyeztetése alapján ősszel történik majd meg.

Géresi Róbert

Kövessen minket: