2015. július 10-én Eszenyben került sor a második támogatási részlet átadására abból az adománygyűjtésből, melyet Egyházunk Zsinata hirdetett meg kárpátaljai testvéreinknek részére a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A Felvidéket Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Ibos Henrieta, a Diakóniai Központ igazgatónője, Nagy Ákos Róbert és Krausz Viktor esperesek képviselték ezen a munkatalálkozón.

A korábbi tárgyalások alapján megbeszélt projektekre most 20.000 € lett átadva két egyházmegye részére. Balogh Attila ungi esperes négy ingyenkonyha beindítását javasolta, mégpedig Ungváron, Ráton, Csapon és Eszenyben. Ezek féléves működtetése konyhánként 4.200 euróba kerül, erre a célra 8.000 euró lett átadva az esperes úrnak.

Kárpáralja 2.átadás - 2

Zsukovszky Miklós beregi esperes pedig a helyi nyári gyerektáborok étkeztetésének támogatására 3.500 eurót és élelmiszercsomagokra 8.500 eurót vett át. Az ugocsai egyházmegyével az egyeztetések még folyamatban vannak, részükre a támogatást a következő találkozáson tudjuk  majd eljuttatni.
A résztvevő kárpátaljai esperesekkel megegyeztünk abban, hogy a támogatásról hozzánk juttatott számlák mellett az általunk elkészített ívek segítségével történik a felhasználás visszaigazolása. Ezen ívek a támogatottak nevét, lakhelyét, gyülekezetét és az átvétel időpontját tartalmazzák majd. A találkozás során továbbgondoltuk a támogatási lehetőségeket, így a tüzifaprogram is előtérbe került. Kérésünkre napokon belül pontos költségvetést juttatnak el hozzánk, aminek alapján megszülethet majd a döntés részünkről.

A következő találkozónk időpontját előzetesen 2015. augusztus 11-12-re tervezzük.
Kárpáralja 2.átadás - 3Ezúton szeretnénk ismételten köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy segíthetünk, enyhíthetjük a háborús helyzettel súlytott családok életének nehézségeit  ebben a régióban.

Ibos Henrieta,
az SzRKE DK igazgatója

 

 

 

Kövessen minket: