A Ferences barátok utcai óvodába járó csöppségek kezdték el építeni a Szeretethidat, végiglátogatva a közeli boltokat, szívből jövő éneklésükkel téve szebbé az ott dolgozók napját.

Az Eötvös utcai Alapiskola tanulói is rendszeresen, évről évre bekapcsolódnak az önkéntes munkákba. Idén is a temető körüli járdát és az iskola környékét rendezték, szépítgették szorgalmasan.

„Mi is hálás szivvel megköszönjük az Úrnak az alkalmat, a jó időt, az ügyes kezeket. Iskolánk 4.b osztályos tanulóival, 23 diákkal és osztályfőnökükkel Koczka Ágnes tanitónéni vezetésével a temető melletti járdát tisztítottuk- gyomláltunk,kapáltunk söpörtünk s lehordtuk a szemetet. Körülbelül 3 és fél órát töltöttünk kint. Reggel a napot beszélgetéssel indítottam az osztályban, ahol igyekeztem a szeretet köré foglalni gondolataimat, szavaimat, a nap célját, s hogy mit is jelent a Szeretethíd. Utána indult a munka. Közben jégkrémmel csillapítottuk hőérzetünket. Kellemesen elfáradtunk, lepirultunk egy kicsit, de öröm volt visszanézni a tiszta, rendezett járdára. Köszönjük az Úrnak a szép napot, a lehetőséget!”
Vörös Mária

A komáromi református gyülekezet tevékenyen képviselte magát a megmozdulásban. Május 29-én Fazekas Zsuzsanna lelkésznő vezetésével meglátogatták az Oázis és az Ispotály utcai idősotthonban élőket. Kalocsai Tamás segédlelkész tartott istentiszteletet, utána a zeneiskola növendékei adtak műsort, majd a nőegylet tagjai vendégelték meg süteménnyel az otthon lakóit, akik nagyon hálásak voltak a látogatásért. Másnap, 30-án, a nagykeszi Reménység Reszocializációs Központ és Átmenti Otthon lakói is csatlakoztak gyülekezeti tagokhoz, a Jókai Mór Alapiskola udvarán lévő padokat újították, festették le közösen. Egy másik csoport a templomkertben munkálkodott, rendbe tették a virágágyakat, lenyírták a füvet és a sövényt. Az önkéntes akcióban összesen 67-en vettek részt.

Egy következő kis csapat a komáromi kórház gyerekosztályát látogatta meg, beszélgetve, mesét olvasva, mosolyra varázsolt a kis betegek arcára. Közben megnézték az osztályon azt a három betegszobát is, ami az SzRKE Diakóniai Központja által lebonyolított „Együtt könnyebb” projektnek köszönhetően (rajzpályázatukra beérkezett gyermekrajzokkal illusztrált falinaptár értékesítésből) új ablakokat kapott, komfortosabbá téve így a gyermekeknek a kórházban töltött, gyógyulásra szükséges időt.

A PORTE p.t. idén már másodszor vett részt önálló csoportként a Szeretethíd építő-szépítő megmozduláson. A komáromi Erődrendszer mostohagyermekének, a II. Bástyának udvarán, termeiben folytatta kitartóan harcát az ott összegyűlt  szeméttel, bozóttal, bevonva a munkába az ott tartózkodó hajléktalanokat is.  Néhány óra alatt ismét megtelt két hatalmas konténer, melyet a Városi hivatal Városüzemeltetési osztálya bocsátott rendelkezésre.  Az Apáli csárdának köszönhetően ebéd is jutott a résztvevőknek, hisz a csárda vezetősége a téli hónapokon folytatott a rászoruló, utcán élők részére heti 3x-os melegétel-osztásba is  rendszeresen besegített.

Kövessen minket: