Jó volt együtt lenni, együtt munkálkodni és jó volt örömet és szeretet vinni és adni másoknak. Ezt érezték mindazok, akik részt vettek 2015. május 30-án,szombaton a tornaljai és hozzátartozó gyülekezetekből a Szeretethíd alkalmából megrendezett önkéntes napon. Három helyszínen is munkálkodtak szeretetből és szeretettel Isten dicsőségére, mások gyülekezetünk és a város javára: Tornalján, Szárnyában és Királyiban. Tornalján közösen kezdtük az alkalmat énekkel, igeolvasással és imádsággal és így indultunk a szolgálat területeire. Voltak akik a temetőkertekben lelkészek sírjait, valamint Szárnyában volt gyülekezeti tagok sírjait tették rendbe. Mások a templomot takarították és a templomudvaron foglalatoskodtak.

A gyermekekkel és ifjakkal pedig szociális intézményekbe látogattunk: a tornaljai gyermekotthonba és a királyi idősek otthonába, ahol édességekkel, süteménnyel leptük meg az ott lakókat,valamint közösen imádkoztunk és énekekkel tettünk bizonyságot Jézusba vetett hitünkről, Isten szeretetéről. Innen hazatérve a legfiatalabbak is kivették részüket a gyülekezeti ház és parókia körüli munkálatokból. Királyiban a nőtestvéreink a templom belsejét, férfitestvéreink pedig inkább a teplomtorony területén tisztogattak, végeztek munkálatokat. Majd Isten kegyelméből és Istentől kapott erővel mindent elvégezve szinte mindnyájan a gyülekezeti ház udvarán találkoztunk, ahol már vártak azok, akik az ebédet készítették számunkra. Így fejeztük hát be közös ebéddel, szeretetvendégséggel ezt a szép napot, amelyet Isten megáldott számunkra. Így adtunk Istennek hálát mindazért, amit elvégezhettünk, hálát azért, hogy mi is megmozdulhattunk és segíthettünk.

Ezen a napon még inkább átélhettük és érezhettük az ének szavainak igazságát, hogy: „Szeretetben összeforrva egy közös test tagjai…” (395. dicséret).

 

Fazekas Ágnes, lelkipásztor

Kövessen minket: