A Szeretethíd Kárpát-medencei önkéntes napok alkalmával a Gútai Református Gyülekezetben 2015. május 30-án szerveztük meg az önkéntes segítségnyújtást. Idén ismét közhasznú munkát végeztünk el a város területén, amit most ötvöztünk a gyülekezetben való szolgálattal is. Már tavasszal érdeklődni kezdtünk az után, hogy hol lenne a legnagyobb szükség a segítségünkre. A helyi Szabadidőközpont vezetősége jelezte, hogy az udvaron van egy elhanyagolt, gazzal-bozóttal benőtt terület, amit szeretnének, ha rendbe tennénk.

A kicsiny csapat (a vártnál kevesebben gyűltünk össze) már reggel lelkesen fogott neki a nehéz, kitartást igénylő munkának. A gyerekek száraz ágakat gyűjtöttek, szemetet szedtek, a felnőttek elhanyagolt, kiszáradt fákat, bokrokat vágtak, futó növényeket, indákat, gyökereket nyestek és gaztalanítottak. Míg a felnőtt gyülekezeti tagok dolgoztak, addig néhány gyerekkel meglátogattuk gyülekezetünk idős tagjait, akik betegség, erőtlenség miatt már ritkán vagy nem járnak istentiszteletre, gyülekezeti alkalmakra. A gyerekek versekkel, énekekkel köszöntötték az idős embereket, akik szívesen fogadták a vidám gyerekcsapatot. A kitűzött terveket az Úr jóakaratából kora délutánra teljesítettük. Munkánkkal mindenki nagyon elégedett volt. Erről szól a Szabadidőközpont igazgatójának a bizonyságtétele is. Az elvégzett munkáért köszönetet mondok a jelenlévő testvéreknek! Mindenért pedig Istené legyen a dicsőség!
Simon  Ilona, lelkipásztor

2015. május 30-án aKárpát-medencei református önkéntes napon agútai református gyülekezet nagy feladatra vállalkozott.  Elhatározták, hogy a gútai szabadidőközpont egyik szinte dzsungellé benőtt területét kitakarítják, rendbe hozzák. Ezt a kitűzött feladatot példásan teljesítették is, mivel a szorgalmas munkájuk után szinte tátott szájjal néztük az eredményt.  Nagy segítség volt ez számunkra és hálánk kimondhatatlan, mivel az önök segítségével rendezettebbé vált a Szabadidőközpont udvara és újabb kihasználható területet nyertünk gyermekeink részére. Nagyon szépen köszönjük a segítőkészségüket, munkájukat! Az eredmény elképesztő!  Köszönjük!
Kulich László

Kövessen minket: