Április 20-21-én Berekfürdőn került megrendezésre a Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Vezetői Konferencia.

Az MRE Zsinati Missziói és Szeretetszolgálati Iroda, valamint a Református Missziói Központ szervezésében megvalósuló „500 éve az úton” nevet viselő konferencia elsődleges célja a gyülekezeti és intézményi közösségek intenzívebb társadalmi felelősségvállalása a reformáció örökségének hordozójaként, valamint a református hitvalló identitástudat, együttműködés és egység erősítése volt.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Molnár Árpád missziói tanácsos, a Diakóniai Központ munkatársai: Ibos Henrieta, Csiffáry Ildikó, igazgatótanácsának tagja: Mikos Annamária és a Diakonia Reformata N.O.-tól Rácz Jolán képviselte.

A konferencia sűrű programjában a tartalmas előadások és a léleknek nélkülözhetetlen áhítatok mellett ülésezett a Kárpát-medencei Református Diakóniai koordinációs Tanács is. A Tanács ülésének napirendjén az alábbi témák szerepeltek:

  • az egyes részegyházak diakóniai munkájáról szóló beszámolók
  • a kárpát-medencei együttműködés elmélyítése a diakónia területén, kiemelt figyelemmel a kárpátaljai segítségnyújtásra
  • az MRSZ beszámolója az adventi időszakról, és a 2015-ös tervekről
  • egyeztetés a Szeretethíd kárpát-medencei koordinációjáról
  • az MRE új zsinati ciklusára közös szeretetszolgálati stratégia egyeztetése
  • a kommunikáció erősítése a diakónia területén – információs-kommunikációs együttműködés a részegyházak között
Kövessen minket: