Hálás szívvel mondhatunk köszönetet elsősorban Istennek és minden adakozónak, gyülekezetnek és személynek, mert a mai napig 62 050 € gyűlt össze az egyházunkban meghirdetett kárpátaljai segítségnyújtásra és még folyamatosan jönnek a számlára a pénzadományok.  Ez a példaértékű összefogás nagy örömmel és egyben alázattal tölt el, hisz tudjuk, hogy sokan nem kis áldozatot hoznak azért, hogy ilyen módon is segíthessenek.

A ránk bízott adományokkal Urunktól elkért bölcsességgel, nagy körültekintéssel és felelősséggel igyekszünk sáfárkodni, s ezért a kárpátaljai esperesekkel is egyeztetni fogjuk a segítségnyújtás további lépéseit.

Mindenkinek köszönjük az eddigi támogatást, és hálásak vagyunk, hogy imáikban is hordozzák kárpátaljai testvéreinket és a kialakult helyzetet!

Kövessen minket: