A meghirdetett kárpátaljai gyűjtésből most kedden kerül sor az első átadásra. Kérünk mindenkit, hordozzuk imáinkban az utat és testvéreinket Kárpátalján!

Jóságos, kegyelmes és szerető Istenünk a Jézus Krisztusban!

Ha megdobban a szívünk, ha imára nyílik az ajkunk, ha tettre kész a kezünk, ha elindulnak a lábaink, hisszük és valljuk, hogy mindez a Te akaratodból van. Köszönjük Urunk, hogy szerethetünk. Köszönjük Istenünk, hogy mindez a Te áldásodból valósul meg. 

Add, hogy mindaz, ami történik bennünk és általunk ne színből, hanem szívből legyen, testvérünkért, bajba jutott családokért, háborúban sínylődőkért. 

Kárpátalja népe segítségre szorul, s Te arra hívtál el minket, hogy Téged követve, Neked szolgálva, egymás terhét hordozzuk. Szállj le néped mellé, és láttasd meg velünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék Tőled származik, s „a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4, 17-18) 

Urunk add, hogy valóban meg tudjuk osztani egymás terheit. Hozzád jövünk, és kérünk, add, hogy jelenlétünkkel, adományainkkal cselekvőleg legyünk jelen kárpátaljai testvéreink életében, mindennapjaiban.
Ajándékozz nekünk halló füleket, nyitott szívet, mindenkor tenni akaró elmét. Istenünk, munkáld ki bennünk a buzgó ember imádságos lelkületét, amely tud kérni és tud adni egyaránt. 

Add nekünk Önmagadat, hogy képesek legyünk elhinteni az ige-magvakat teljes örömmel és keresztyén béketűréssel. Találj meg minket és vigyázz ránk, hogy szolgálatunk mindenkor kedves legyen Előtted.
Jézus Krisztus, a mi Megváltónk nevében kérünk, a Megelevenítő Szentlélekkel egyetemben. 

Ámen.

Kövessen minket: