“Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!” Zsolt 138,8

Egyházunk Zsinata 2015. február 28-i rimaszombati, első munkaülésén, összegyházi gyűjtést hirdetett a kárpátaljai református testvéreink megsegítésére. A Zsinat ZS-13/2015 számú határozata így szól:

„A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata – átérezve az Ukrajnában zajló háborúnak az ott élő testvéreinkre gyakorolt közvetlen és közvetett hatását – teljes együttérzéséről biztosítja a Kárpátalján élő református testvéreinket. Hisszük, hogy Isten nem hagyja magára az ő népét a nehéz időkben sem, és megszabadítja mindazokat, akik segítségül hívják az Ő nevét a nyomorúság idején. Egyházunk – lehetőségeihez mérten – testvéri segítséget kíván nyújtani a nehéz körülmények között élő kárpátaljai református testvéreinknek, hiszen Isten igéje arra indít minket, hogy „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6,10). Ezért a Zsinat azonnali gyűjtést hirdet Egyházunkban a kárpátaljai testvéreink megsegítésére. A tartós élelmiszer vásárlására szánt pénzadomány gyűjtés megszervezésével, és 2015. április 15-ig történő lebonyolításával a Zsinat megbízza Egyházunk Diakóniai Központját”.

Kárpátaljai testvéreinktől tudjuk, hogy az utóbbi hetek rohamos árdrágulása (háromszorosára nőttek az élelmiszerárak) és a fogyó készletek miatt, élelmiszer- és gyógyszerhiány van kialakulóban, sőt több helyen (pl. városokban) már most is érezhető a hiány. Ezért a Diakóniai Központ az összegyházi gyűjtésből tartós élelmiszert és gyógyszert kíván vásárolni és Kárpátaljára eljuttatni. Az ottani szétosztás a református egyház keretében történik majd.

A gyülekezeti adománygyűjtés április 15-ig tart, de az eddigi gyakorlattól eltérően, nem a gyűjtési időszak végén, hanem már közben is kérjük az átutalásokat, hogy a tartós élelmiszert és gyógyszert folyamatosan tudjuk megvásárolni, és terveink szerint három részletben célba juttatni.

 

Ha valaki egyénileg szeretne adakozni, kérjük írja a megjegyzésbe: “Kárpátalja” .
Az e célra felajánlott pénzadományokat a VÚB SK15 0200 0000 0025 4004 5751 számú folyószámlán fogadjuk.

Ne hagyjuk magukra kárpátaljai református testvéreinket, aki teheti, kérjük segítsen!
Támogatásukat köszönjük!

Kapcsolódó cikk: felvidék.ma

Kövessen minket: