A Diakóniai Központ az előző évekhez hasonlóan meghirdeti a „Nyilas Misi Karácsonya” programot, melynek célja az, hogy szebbé tegye a rászoruló gyermekek és felnőttek ünnepét, s egyben láthatóvá tegye a gyülekezeti tagok egymás iránti felebaráti szeretetét, felelősségvállalását.

Az eddigi karácsonyi csomaggyűjtések tapasztalataiból kiindulva célirányosabban tervezzük ezt megszervezni. Mivel saját közösségeinkben is nagyon sokan élnek szűkös anyagi körülmények között, ez évben elsősorban hazai gyülekezeteink rászoruló tagjait, ezenkívül a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének kérésére a kárpátaljai magyar családokat szeretnénk támogatni.

A programra jelentkezni, vagy csomagot igényelni az alábbi űrlapok segítségével, vagy a Diakóniai Központ komáromi irodájában lehet, tel. 035 76 04 522

Csomagigénylési űrlap
Felajánlási űrlap

Az igénylő maga gondoskodik a csomagok átvételéről a gyűjtőpontokon. Az ajándékcsomagok átadásánál feltétel, hogy a helyi református gyülekezet képviseletében történjen.

Az igénylés leadásának határideje: 2013. november 20.

A csomagok gyűjtésének befejezése: 2013. december 12.

Arról, hogy mi kerüljön a csomagba részletesebben itt, illetve a szórólapon olvashatnak (nyomtatható verzió itt).

Külön ajánlás: az előző években helyenként a gyülekezeti tagok közösen készítették/csomagolták az ajándékcsomagokat, alkalmat teremtve ezzel örömteli együttlétre.

A csomagok egyházmegyei gyűjtőpontok közötti fuvarozásának költségét a SZRKE Diakóniai Központja fel kívánja vállalni, ez reményeink szerint a programra beérkezett pénzadományokból lehetséges lesz, iyennemű adományt a Diakonia Reformata n.o. számlájára lehet eljuttatni, 9576161/5200, az átutalásnál kérjük feltüntetni az adományozó gyülekezet/egyházmegye nevét és az adományozás célját: NyMK

A pénzadományokból egységcsomagokat is készítünk, amit intézmények kapnak meg.

Az ajándékcsomagok gyűjtőpontjai egyházmegyénként:

Nagymegyer – esperesi hivatal, tel. 031  555 22 85

Komárom – a Diakóniai Központ székhelye, Jókai u. 34, tel. 035 7604522

Nagysalló –  esperesi hivatal, tel. 036 772 3526

Rimaszombat – lelkészi hivatal, tel. 047 562 1945

Királyhelmec – lelkészi hivatal, tel. 056 632 19 72

Rozsnyó – lelkészi hivatal, tel. 058 788 18 97

Deregnyő – lelkészi hivatal, tel. 056 639 5396

Szeretettel üdvözlünk minden jókedvű adakozót, akit a Szentlélek bármilyen formában részvételre indít ebben a programban, mert így, közösen segítve, örömtelivé válhat a karácsonyra készülődésünk.

“És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert jó szívvel, önként adakoztak az Úrnak.” 1Krón 29,9

Kövessen minket: