A család a nemzet alappillére címmel 2013.november 8.-án Rozsnyón konferenciát szervezett a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ). A konferencia egyik programpontja volt, hogy a KCSSZ által létrehozott Családlánchoz ünnepélyesen csatlakoztak az új felvidéki szervezetek.

Both Hedvig, a KCSSZ felvidéki koordinátora felolvasta a csatlakozási nyilatkozatot, melyet a Kárpát-medencei Magyar Családkongresszus alakuló ülésén fogadtak el:

„Mi, aláírók családjaink és gyermekeink jövőjéért felelősséget érezve, osztozva anyanyelvünk és kultúránk megtartásának és ápolásának kötelezettségében, a mai napon az alábbiak szerint döntöttünk: Okiratba kívánjuk foglalni annak szükségét, hogy az aláíró szervezetek a jövőben Családláncot alkossanak. A Családlánc azokat a magyar családszervezeteket foglalja magába, amelyek elfogadják a következőkben összefoglalt és vállalt feladatokat:

1. Pártpolitikai viszonyoktól és vallási felekezetektől függetlenül mindazon civil szervezetek felkutatása és megszólítása, amelyeknek célja a magzat-, anya-, család- és gyermekvédelem, valamint a házasság tisztelete és a gyermekvállalás elősegítése.

2. A Családlánc vállalt feladata a családvédelem, így az ezzel járó kárpát-medencei szintű érdekvédelmi tevékenység is. Ennek megfelelően – szakmai háttérre és az érintett országokban működő, a Családláncban részt vevő szervezetekre építve ¬– megszervezi és kiépíti a térség államai felé az e célt szolgáló kommunikációs kapcsolatokat. Fontos a régiók tapasztalatcseréje.

3. A nemzeti tudat erősítése és az összetartozás érzésének növelése, ennek eszköze lehet a magyar állampolgárság felvétele is.

4. Tiszteletben tartva más nemzetek népük identitását óvó és építő munkálkodását, a Családlánc feladatának tekinti a magyar anyanyelv és kultúra ápolását, és értéknek tartja a nemzet történetének minél alaposabb megismertetését az ifjúsággal.

5. A Családlánc vállalt feladatainak szolgálatához szükséges egy honlap készítése és üzemeltetése. A célok közvéleménnyel történő megismertetésének egyértelmű eszköze a média, ezért mind régiós, mind nemzeti, mind pedig európai szinten kapcsolatot kell tartani a médiával.

6. A Családláncban részt vevő szervezetek egymással kapcsolatokat építenek ki, és együttműködnek helyi szinten is. Az együttműködés konkrét formáit a több szervezet által létrehozott közös találkozók, projektek és képzések testesítik meg. Cél a családdal is foglalkozó nyugati magyar szervezetek felkutatása, az együttműködésbe bevonása is. ”

A Családlánchoz már korábban csatlakozott három felvidéki nagycsaládos szervezet: Fecske Nagycsaládosok Társulása (elnöke Dr. Tóth Attila), Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (elnöke Pásztor Csaba), Nagycsaládosok Kistárkányi Egyesület (elnöke Buzogány Katalin).

Tovább a teljes cikkre (felvidek.ma) >>

Kövessen minket: