,,A mai napon a komáromi egyházmegye történelmet ír” –  ezekkel, a szavakkal, nyitotta meg az I. Jótékonysági Egyházmegyei Bált Rácz Jolán, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatónője. Majd rendhagyó áhítatában, melynek alapigéjeként a Zsolt 37,21 szolgált “Kölcsön kér a bűnös és meg nem fizeti, de az igaz könyörületes és adakozó” szólt a megjelentekhez. Ezután pedig rövid ismertetésre került a Diakóniai Központ Megrepedt Nádszál elnevezésű programja, amelynek keretén belül a komáromi egyházmegyével és a zsigárdi önkormányzattal együtt valósulhatott meg ez az alkalom. Egyfelől, mint érzékenyítő program, amely az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került egyszülős református családokra hívta fel a résztvevők figyelmét, – hiszen a bál teljes bevételével (2175 euró) őket kívánjuk támogatni, – másfelől  pedig az önfeledt jókedv mellett, mint egyben alternatív istentisztelet valósulhatott meg. Hosszú út vezetett a megvalósításhoz, mondta beszédében Rácz Jolán lelkipásztor, aki felvázolta, hogy félévnyi szervezés, imádságos háttér, közben megannyi áldozatos, segítőkész, szolgálni akaró munkatárs állt melléjük. Habár a komáromi egyházmegyében  nem ez volt az első kezdeményezés, hogy egy ilyen rendhagyó alkalom létrejöhessen, valamilyen okból kifolyólag mindig csak terv maradt. Kalocsai Alexandra, a komáromi egyházmegye diakóniai lelkésze hallott ezekről az elképzelésekről és a szervezésben társakra is talált a zsigárdi önkormányzat vezetőjének Baranyai Alajosnak és  Rácz Jolánnak,  a SZRKE Diakóniai Központja igazgatónőjének személyében, akik mindenben támogatták és segítették őt a terv megvalósulásában.

[nggallery id=40]

Így is történt, hogy 2013. október 11-én megrendezésre kerülhetett az I. Egyházmegyei Jótékonysági Bál, amelynek otthont a zsigárdi kultúrház adott. A bált zenéjét a Madarról érkezett, családi vállalkozásként működő  RONDO együttes biztosította.  Annak legifjabb tagja Csicsó Zoltán tolmácsolásában hangzott el a bál nyitó dala, az El Shaddai. Ezt követte az  áhítat, majd a közös éneklés, amelyet lelkészekből és egyházi zenészekből verbuválódott zenekar kísért: Nagy Zsolt negyedi lelkipásztor, Fekete Éva zenetanárnő, Rácz Abigél jazz-zongora szakos hallgató. A helyi polgármester Baranyai Alajos, aki egyben a gyülekezet gondnoka és zsinati tag is, köszöntötte a résztvevőket.  Mindannyian lélegzetvisszafojtva hallgatták csodálatos énekeskönyvi összeállítást Žiaček Margaréta szólóénekesi tolmácsolásában. Majd kultúrműsor következett, a zsigárdi ifjúsági táncbajnokok mutattak be standard és latin- amerikai táncokból álló összeállításukat.

Mivel Fazekas László püspököt a határon túlra szólította a kötelesség, ezért az egyetemes  egyház főgondnoka, Fekete Vince köszöntötte zenével és élőszóban a mintegy 150 jelenlévőt.  A zsigárdi születésű Ambrus Erika Ipolypásztón szolgáló lelkésznőtől egy vers hangzott el, amely után kezdetét vette a  táncmulatság és a vacsora. Éjfélkor tombolahúzás következett, amelyre mintegy 3000 tombolajegy kelt el 63 tomboladíj felajánlásra , amit Dobai Sándor esperes tartott kézben. A fődíj, egy hegyi kerékpár boldog tulajdonosa, a  madari Ryšavy Aranka, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara diakónia és szociális munka szakos utolsó éves hallgatója.  Külföldi vendégei is voltak a bálnak, akik a magyarországi Etei Református Egyházközség lelkipásztorának, Bátki Dávid Gézának a vezetésével érkeztek.  A tombolahúzás végén a komáromi egyházmegye esperese Dobai Sándor mondott köszönetet a szervezőknek, támogatóknak, segítőknek, vendégeknek az áldozatos munkájukért és a jelenlétükért. Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy Isten kegyelméből nagyon áldott alkalmon vehettünk rész, egy ,,alternatív istentiszteleten”, amely reménység szerint hagyományteremtő lesz. Soli Deo Gloria, Egyedül Istené a dicsőség!

Kalocsai Alexandra lelkipásztor,  a komáromi egyházmegye diakóniai előadója

Kövessen minket: