Kitűzött cél: A Diósförgepatonyi Református Egyházközség Parókia és Gyülekezeti ház meszelése

A Diósförgepatonyi Református Egyházközség nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a Szeretethíd 2013. programjába. A gyülekezet immár 4. éve szorgosan munkálkodik nagy tervén, mely szerint Parókiát és Gyülekezeti házat épít. Az elmúlt évek során sok munkát tudtunk elvégezni Isten kegyelméből úgy, hogy szorgalommal és Istenbe vetett nagy hittel, reménységgel magunk is vállaltuk az elvégezhető feladatokat. Ebben az évben, hála az Úrnak, már a meszelés feladata elé nézhettünk. Az ifjúsági bibliaórán került szóba először ez a munkálat, és, amint a lelkipásztor a munka lehetőségét felvetette, 7 lelkes fiatal jelentkezett önkéntes munkásként. Templomi istentiszteletek alkalmával is hirdetve volt az alkalom, így még két lelkes fiatal ajánlotta fel segítségét.

2013. május 24-én, megszokott ifjúsági bibliaóránk alkalmával Isten igéjéből merítettünk bátorítást a szombati munkához. Imádságban kértük Isten erejének, kegyelmének kiáradását, hogy a munkával az Ő nevét dicsérhessük, valamint, hogy (komolyabb) személyi sérülés nélkül tudjuk a munkát elvégezni.

Szombaton, május 25-én reggel nyolc órakor volt a gyülekező a templom udvarában, ahol már szakszerűen oltották a meszet. A fiatalok, gyorsan megtanulták, hogyan kell hatékonyan meszelni. Munkánk közben jól éreztük magunkat, dicséreteket énekeltünk, dúdoltunk.

Közel 12 órát dolgoztunk, de megérte a sok fáradozás, hiszen sikerült a teljes házat kimeszelni, ezáltal olyan állapotba hozni, hogy festeni, csempézni is lehessen legközelebb.

Hisszük, hogy saját erőnkből ennyi munkát nem tudtunk volna elvégezni. Hálásak vagyunk, hogy mi is részesei voltunk a nagy önkéntes összefogásnak, és munkánk hátterében sok számunkra ismeretlen ember imádsága is segítségünkre volt.

Reménységünk, hogy az elvégzett munka gyülekezetünk és községünk javára és Isten még nagyobb dicsőségére szolgált.

Nt. Tompa Veronika, lelkipásztor

[nggallery id=29]

Kövessen minket: