Az MRE Szeretetszolgálati Iroda és a Magyar Református Szeretetszolgálat pályázatot hirdet

„Jól működő gyakorlatok, megvalósult projektek gyülekezetek akadálymentesítésében” címmel.

“…mondta az ő szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. … hogy megteljék a házam.” Luk. 14.  21/b és 23/b.

„Az a gyülekezet, amelyiknek nincsenek fogyatékosai, maga fogyatékos.” (Juhász Zsófia)

2013. a Hitvallás éve lesz Egyházunkban, így ezen pályázat keretében a modern kori hitvallás egyik fontos szegmensét helyezzük előtérbe. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy testi vagy értelmi fogyatékkal élő testvéreink milyen lehetőségeket kapnak egy-egy gyülekezetben.

Olyan megvalósult projektek, gyakorlatok leírását várjuk a Kárpát-medence magyar gyülekezeteitől, melyek segítségével az akadályozott testvérek is esélyt kapnak arra, hogy a gyülekezeti alkalmakon részt tudjanak venni, a közösség aktív tagjai lehessenek. Milyen nekik szánt külön alkalmakat tartanak, hogyan vannak közösségben az ép testvéreikkel, milyen módon segít a gyülekezet a helyzetükön, hogyan tudnak ők segíteni, aktív részeseivé válni a közösségüknek?

Kérjük a tisztelt pályázókat arra, hogy a teljes folyamatot mutassák be: hogyan kerültek látókörükbe a sérült emberek? Hogy sikerült őket a gyülekezetbe behozni? Mik volta a beilleszkedés nehézségei? Hogy végezték az érzékenyítést?

A pályázat célja a jól működő gyakorlatok, modellek összegyűjtése és bemutatása egy készülő konferencia keretében, melyet 2013 márciusára tervezünk. A legjobbakat honlapon is publikáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálatot végzők egymás hite által megerősödjenek, a gyülekezetek pedig hasznos tapasztalatokat szerezhessenek saját szolgálatuk építésére, erősítésére.

Formai és tartalmi követelmények:

A pályázat hossza maximum 5 oldal legyen (kb. 15000 karakter szóközökkel együtt). A pályázatban szerepeljen, hogy mióta működik a gyülekezetben a bemutatott modell. A pályázatot beadhatja a lelkipásztor vagy bármely gyülekezeti tag, ez utóbbi esetben a lelkész aláírása is szükséges. A pályázat minőségét és értékét erősítheti, ha a pályázó, miután ismerteti a gyakorlatot, annak eredményeiről, gyülekezetépítő hatásáról is beszámol.

Kérjük, hogy a pályázat beadásához mellékeljék a pályázati adatlapot (letöltés). További mellékletek csatolása nem szükséges.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal, díjak:

A határidőre benyújtott pályázatot a Szeretetszolgálati Iroda által felkért bíráló bizottság minősíti és hoz döntést a pályázat eredményéről.

I. díj: 150.000,- Ft.             II. díj: 100.000.-Ft.      III. díj: 50.000.-Ft.

A pályázat benyújtásának határideje (postára adás dátuma): 2013. január 25.

on-line határidő: 2013. január 25. 17:00.

Beadási címek: MRE Szeretetszolgálati Iroda, 1146 Budapest, Hungária krt. 200. ill. vad.lilla@jobbadni.hu

További felvilágosítás:  Vad Lilla

Telefon: 06-1-460-0747 Mobil: 06-30-678-7355  Fax: 06-1-460-0747, e-mail: vad.lilla@jobbadni.hu  

Kövessen minket: