Nehézy Károly születésének 120. évfordulója alkalmából Missziós Napot tartottak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. Az alkalomra október 21-én került sor, amelynek a marcelházi református gyülekezet adott otthont.

A megemlékezés Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének igehirdetésével vette kezdetét, melyben kiemelte, milyen fontos, hogy mindannyian Isten követőkké váljunk és csak is vele vihetünk véghez nagy tetteket, ahogy azt annak idején Nehézy Károly élete is példázta. Majd Örbottyán, Kisújfalu és Marcelháza gyülekezetei emlékeztek volt lelkipásztorukra, az árvaházi mozgalom elindítójára. A missziói napon szó esett a szívből jövő szolgálatáról, a Béthel Egyesület tevékenységéről, valamint az árvaházi és a Timótheus mozgalomról. Nehézy dédunokája Bányász Péterné köszönetét fejezte ki a megjelenő gyülekezeteknek, hogy ily módon emlékeznek meg és nem hagyják feledésbe merülni az igaz hittel építő dédapa emlékét. Az alkalmat a helyi gyülekezet fiataljainak és kórusának énekkel való dicsérete tette színesebbé.

Az istentisztelet után a hazai gyülekezet szeretetvendégség formájában biztosított lehetőséget a kötetlen beszélgetésre. Ez alatt megvásárolható volt Nehézy Károly életét és szolgálatát bemutató hiánypótló könyv, amely  “…mint tyúk a kiscsirkéit” címmel jelent meg. Szűcs Ferenc professzor érdeklődéssel fogadott művét a ma még élő, első árvák egyike, Szenczi László Szekszárdon élő nyugdíjas tanár ismertette.

Az alkalmon tiszteletét tette Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja is, valamint az érintett gyülekezetek lelkipásztorai. Rácz Elemér lelkipásztor, mint házigazda elégedetten értékelte az alkalmat, buzdítva a megjelenteket, hogy Nehézy Károly örökségeként mindenkinek, az élet minden területén szüntelenül az Úr dicsőségére kell munkálkodnia.

nt. Rácz Elemér

[nggallery id=17]

Kövessen minket: