A Nyilas Misi ajándékcsomag gyűjtés által ebben az évben is szeretnénk örömet szerezni gyermeknek, felnőttnek, egészségesnek és egészségében akadályozottnak. A Diakonia Reformata nonprofit szervezet igazgatótanácsának szándéka szerint az összegyűlt csomagok egy részét ebben az évben is hazánkban osztjuk szét, így ebben az évben a készítés mellett lehetőség nyílik csomagot igényelni is. A fennmaradó ajándékok a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete gondozásában jutnak majd el kárpátaljai családokhoz, és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége közvetítésével csángó gyermekekhez. A gyermekeknek szánt csomagok mellett gyűjtünk  felnőttcsomagokat is, melyeket a körülöttünk élő, egészségükben akadályozott felnőttek között osztunk majd szét. Ezek mellett pedig reméljük, egyre több gyülekezetünk fordul majd ajándékcsomaggal egyedül élő, idős tagjai felé ezen az ünnepen. A csomaggyűjtés tervezett menete 2012-ben a következő: Az ajándék igénylés határideje november 25., a csomagokat november 30-áig várjuk a gyűjtőhelyeken. Miután az igényelő gyülekezetek, intézmények elszállították a szükséges mennyiséget, a megmaradt ajándékok elszállítása következik a gyűjtőhelyekről, mely december 10 és 13.-a között várható. Ezek az ajándékok jutnak majd el a külföldi célállomásokba.

A csomagokat a következő gyűjtőpontokon fogadjuk:
Nagymegyer – esperesi hivatal, tel. 031 555 22 85
Komárom – a Diakóniai Központ székhelyén (Jókai utca 34) Lengyel Zoltánnal egyeztetve: 0915 180 056
Nagysalló – esperesi hivatal, tel. 036 772 35 26
Rimaszombat – lelkészi hivatal tel. 047 562 19 45
Péder – Soltész István gondnokkal egyeztetve: 0905 288 934
Királyhelmec – lelkészi hivatal tel. 056 632 19 72
Deregnyő – lelkészi hivatal tel. 056 639 53 96

Mivel a csomagok szállítása jelentős anyagi terhet jelent, ezért szívesen fogadjuk a felajánlók pénzbeli adományait is, melyeket a Diakonia Reformata nonprofit szervezet számlaszámára – 9576161/5200 – átutalással lehet eljuttatni. Az átutalásnál kérjük feltüntetni az adományozó gyülekezet/egyházmegye nevét és az adományozás célját: NyilasMisi

A programra jelentkezni és csomagot igényelni a refdiakonia.sk oldalon található űrlap segítségével. Sok szeretettel buzdítjuk minden kedves egyháztagunkat a bekapcsolódásra; ne feledjük az Ige tanítását – Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. (Péld. 11,25) Hozzon hát ez az ünnep is ilyen, valóságos felüdülést mindannyiunk számára.

Kövessen minket: