„Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! (Lk. 13,34)”

                                     

A Marcelházi  Református Egyházközség  szeretettel hív minden érdeklődőt  2012. október 21-én, 15 órára a templomába  Missziós napjára, ahol megemlékezést tart a felvidéki árvaházi mozgalomról,volt lelkipásztora,  nt. Nehézy Károly, árvaház alapító  születésének 120.évfordulóján.

Igét hirdet Dr. Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke.

Ezen az alkalmon dedikálja Dr. Szücs Ferenc professzor úr  új könyvét: “…mint  tyúk a kiscsirkéit ” Nehézy Károly élete és szolgálata. címmel.

A  könyvet az első árvák egyike,  DrSzenczi László Szekszárdon élő nyugdíjas tanár ismerteti.

Az alkalomhoz hozzászólnak az érintett gyülekezetek lelkipásztorai és Dr. Molnár János a Selye János Egyetem Teológia karának dékánja.

Részvételi szándékát jelezze a racz.elemer@reformata.sk címre vagy a következő telefon számokon: 00421 35 7798 413, mobil 00421 905 336 856.

Szeretettel,

Rácz Elemér lelkipásztor, Szabó Dániel gondnok

„Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” (Tim. 2,3)

Kövessen minket: