gondozo

Kedves Testvérek! A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, az elfogadott munkatervével összhangban, több programot is indított az elmúlt időszakban. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű a házi gondozói szolgálat, amelybe lehetősége van bekapcsolódni az Egyház valamennyi gyülekezetének, akár saját szolgálat elindításával, akár a Diakóniai Központon keresztül. Jelenleg 84 rászorulót gondozunk Szlovákia 36 településén. Ezt a…

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített. 2Tim 3,16-17 Köszönti a Kedves Olvasót a Kálvinista Szemle, mely a diakóniai szolgálat elvi, gyakorlati és aktuális kérdéseit és eseményeit szeretné hírül adni. Az érdeklődők eddig is időről-időre találhattak…

EM Napjpg

Egyházmegyei Nap Komáromban  Komáromi Református Egyházmegye a reformáció elindulásának 500., a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. és a Komáromi Református Egyházmegye létrejöttének 425. évfordulója alkalmából „500 év 1 nap” címmel egyházmegyei napot szervezett szombaton a Tiszti Pavilon udvarában. A rendezvényen a különböző kulturális programok mellett felavatták az Egyházmegye új címerét és zászlaját. Az Egyházmegyei napon…

Tany1

Egymást erősítve A Diakóniai Központ két munkatársa Haris Zsuzsanna és Haris Szilárd 2017. szeptember 14-én ellátogatott a tanyi M.A. de RUYTER Napközi Otthon- nyitott napjaira, hogy betekintést nyerjünk a fogyatékkal élő fiatalok és idősek napközi otthonának működésébe. Az otthon a felügyeletre szoruló személyek számára biztosít lehetőséget a napköziben, családias jellegű légkörben. Szeretettel, gondoskodással veszik őket…

Výtvarná súťaž s názvom “Láska nie je ľahostajná” oslovila najmladšiu generáciu, aby upriamila pozornosť na radosť z pomoci iným a na silu súdržnosti! Veľmi nás teší, že sa do projektu toľkí zapojili, došlo nám až 165 kresieb z celého Slovenska. Na týchto dielkach deti zobrazili, ako si môžeme navzájom pomáhať, aby bol život ľahší, oči žiarivejšie……

Kövessen minket: