2016. július 1.-étől Szlovákia az Európai Unió Tanácsának soros elnöke. Ebből az alkalomból az Eurodiaconia brüsszeli székhelyű ernyőszervezet, mely szeretetszolgálati intézményeket és alapítványokat tömörít szerte Európában, lehetőséget biztosított Egyházunk Diakóniai Központjának és az Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház diakóniájának, hogy találkozzanak Szlovákia Európai Parlamenti képviselőivel, és más szeretetszolgálatot végző, szervező non-profit szervezetek vezetőivel. A találkozókra Brüsszelben került…

„Fontos, hogy a szolgálatunk emberközpontú legyen abban az értelemben, hogy a ránk bízottban ne csak a beteget, a gondozás tárgyát, hanem mindig az embert lássuk. Ez akkor lehetséges, ha Jézus szavát meghallva, a felebaráti szeretet parancsának engedelmeskedve végezzük a gondozás szolgálatát.” – áhítatában ezekkel a szavakkal köszöntötte Haris Szilárd, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai…

A vendégszeretet és befogadás témája köré szervezte éves nagygyűlését az Eurodiaconia nevű európai diakóniai szolgálatokat tömörítő szervezet. Mivel ez év januárjától Egyházunk Diakóniai Központja is tagja ennek a 32 országban 42 intézményt magába foglaló közösségnek a gyűlésen Ibos Henriett, a Diakóniai Központ igazgatónője, és Haris Szilárd diakónia lelkész is részt vett 2016. június 8-10.-e között….

Kövessen minket: