„Mert a Krisztus jó illata vagyunk az Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre.” 2Kor 2, 15-16.   Az első igehirdetésben kifejtettem, hogy ebben a sorozatban azt fogjuk vizsgálni, hogy miképpen tehetjük érzékszerveinket a szeretetszolgálat jó eszközeivé. A mai alkalommal a…

Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! Márk 10, 47-49.   Gyermekkoromban az egyik kedvenc rajzfilmem a Pókember volt….

A görög diakónia szót a szeretetszolgálat kifejezéssel szokás magyarul visszaadni. Személy szerint nagyon szemléletesnek tartom ezt a fordítást, mert tartalmazza keresztyén hitünk két legfontosabb alappillérét.  A Szentírás legfőbb parancsa az Isten és az egymás iránti szeretet. Ebben a szeretetben gyökerezik és erre épül aztán az Istennek és az egymásnak való szolgálat. A két szó között olyan viszony áll fenn, mint az…

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja által megszervezett gyülekezeti és egyházmegyei szintű 2014-es évi diakóniai és missziós munkát érintő kérdőívek kiértékelése megtörtént. E felmérés célja az volt, hogy megvizsgálja az egyes gyülekezetek valós állapotát, véleményét és hozzáállását a diakóniai szolgálatot illetően. A megvalósult felmérésbe 8 egyházmegye 112 gyülekezete kapcsolódott be. Ezúton is szeretnénk megköszönni…

Kövessen minket: